Читалищната библиотека съхранява 463 уникални книги

Преглеждания: 237 #
16 Mar 2020

Уникалните книги се съхраняват при специални условия. Температурата в помещенията и влажността на въздуха се контролират непрекъснато. Под контрол е осветлението при което се разтварят страниците на книгите.
Началният книжен фонд на библиотеката се формира с подарените от Емануил Васкидович 800 тома книги на „елински, славянски, сръбски и разни други езици”. През първата си година на създаването си библиотеката събира 2000 тома. Днес книгохранилището е един от символите на Свищов. Със своя фонд то е част от културната памет на града. Събира, съхранява и предоставя за ползване книги и периодични издания, ръкописи и архивни документи, набавени чрез покупки и дарения...
463 уникални книги се съхраняват във фонда на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856”, разказват пред Актуално Свищов библиотекарките Веселина Спасова и Маргарита Колева, пазители на свищовските книжни съкровища. Книгите са ръкописи и старопечатни. Най-стара е ръкописната „Четвероевангелие” от 1569 година. 198 са листите, които са от дебела памучна хартия. От едно изречение от страниците на книгата става ясно, че тя е била притежание на поп Йорго от Килифарево. Самата книга е печатана в румънската столица Букурещ.
Не толкова стара, но безспорно също ценна, е старопечатна книга от 1766 г. Тя се пази във фонда на свищовската читалищна библиотека под инвентарен №139 и съдържа 554 листа. Интересното за нея е, че е печатана по заповед на руската императрица Екатерина, обяснява Веселина Спасова. Безспорно място в сбирката на уникалните свищовски книги заема и „Миней и триод” от 1646 година. Книгата съдържа 315 листи от дебела памучна хартия. Тя, както и останалите стари книги са с дебели дървени корици покрити от специално обработена кожа.
От старинните и ценни книги над 12 са ръкописи, а останалите са старопечатни, разказват още Веселина Спасова и Маргарита Колева. По думите им всички книги до 1450 година, когато Гутенберг печата първия екземпляр на „Библията”, са ръкописи. Българските старопечатни книги се датират до 1878 г., когато България е освободена от турско робство.
Безспорно място в сбирката на ценните книги заема „Свищовският дамаскин". Ръкописът е от 1753 година. Той е открит и най-добре изследван от проф. Любомир Милетич. Езиковедът прави задълбочено проучване на звукововата страна, морфологията и синтаксиса на свищовския говор от средата на 18 в. Заключението на проф. Милетич е, че „свищовският дамаскин има голямо значение за историческото осветляване на североизточното българско наречие”. През 1995 година книгата е реставрирана, уточнява Веселина Спасова.
Всички ръкописни и старопечатни книги са описани в специален „Своден каталог”, който се пази в библиотеката „Петко Р. Славейков” в старата столица. Уникалните книги се съхраняват в специални метални шкафове в читалищната библиотека. Самата книга пък стои в кутия, която е изработена специално за съответния ръкопис. И кутиите и шкафовете са създадени по поръчка, обясняват още техните пазители. Те допълват, че всички стари книги са качени на електронен носител и по този начин, е осигурен по-голям достъп до тях.
Уникалните книги се съхраняват при специални условия. Температурата в помещенията и влажността на въздуха се контролират непрекъснато. Под контрол е осветлението при което се разтварят страниците на книгите. Старите книги, първите броеве на българската периодика, „Държавен вестник”, първите учебници и останалите стари книги са третирани със специален разтвор на формалин. Това е направено с цел консервацията и запазването им, обяснява Веселина Спасова. Старите книги участват като експонати в различни изложби, но те престоявят на открито не повече от няколко часа също с цел тяхното запазване за поколенията. Най-критично за старите книги е лятото и тропическите температури, които в Свищов често надхвърлят и 40 градуса. Тогава периодично в помещението, където се пазят книгите се поставя вода на пода, разказва още Веселина Спасова.
Библиотеката при свищовското читалище по същество е първата обществена библиотека по нашите земи. Заедно с учредяването на първото читалище се поставят основите и на първото книгохранилище. Началото се поставя с 800 тома осигурени от учледителите на читалището. Днес във фондовете се пазят над 100 хиляди единици. Над 900 пък са активните читатели, като около 250 от тях са деца.
Александър ШАБОВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания