Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира

#
05 Nov 2018

Съвместният проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – „Булстрад Академия”, който стартира през 2017 г., осигури за пореден път възможност на служители от застрахователния бранш в страната да повишат квалификацията си.  Обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) в Свищов премина четвъртият випуск на Булстрад Академия, в който бяха обучени 19 служители от структурите на Булстрад от градовете  София, Пловдив, Плевен, Петрич, Бургас, Сливен, Велико Търново, Хасково, Русе, Стара Загора, Варна, съобщиха за Актуално Свищов от Висшето училище.

Квалификационното обучение бе организирано от Центъра за професионално обучение към Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Лектори от ЦПО бяха ръководителят на първата българска застрахователна катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия, доц. д-р Румен Ерусалимов и преподаватели от същата катедра. Гост-лектори от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп бяха Иво Груев – изп. директор и член на УС на Булстрад, Пламен Шинов – изп. директор и член на УС на Булстрад и Евгения Кало – директор на дирекция „Правна” на Булстрад.

Квалификационните документи на курсистите бяха връчени на тържествена церемония в зала Булстрад в Стопанска академия. Официални гости бяха доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, Иван Иванов – член на УС на Булстрад, Иво Груев, Пламен Шинов и Евгения Кало. В приветствието си към дипломантите, доц. Кръстевич припомни, че обучението по застраховане води началото си именно от свищовското висше училище, където преди 80 години започва преподаването на тази наука, а преди 70 години се създава и първата в България катедра по застраховане.

Дипломантите от четвъртия випуск на Булстрад Академия получиха своите удостоверения и сертификати на сцената на зала Булстрад, облечени с академични тоги и под звуците на фанфари. Зам-ректорът, доц. Кръстевич връчи и грамоти на отличниците на випуска: Анна Томчева – специалист ЗД, Агенция Варна 2; Виолета Илиева – специалист дирекция „Продажби”, ЦУ, София; Стела Станилова – експерт ОЗ, ГА Стара Загора. Квалификационни документи на курсистите връчиха и официалните гости на церемонията. Тържественият момент бе запечатан с множество снимки с гостите на церемонията, преподавателите и модераторите на обучението. 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK