Четвърти месец кметът не дава отговор на въпрос на съветник

#
27 Sep 2018

ПИСМЕН ВЪПРОС НА СЪВЕТНИК ДО КМЕТА ГЕНЧЕВ ЧЕТВЪРТИ МЕСЕЦ Е БЕЗ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР, стана ясно на днешното редовно заседание на местния парламент. Калин Костов попита кога ще получи отговор на свое официално запитване отправено в писмен вид на юнското заседание на ОбС-Свищов.
СЕДЕМ ВЪПРОСА ПОСТАВЯ ТОГАВА СЪВЕТНИКА И ВСИЧКИ ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ТЕРЕНА НА БИВШИТЕ КАЗАРМИ. Калин Костов иска информация за екипа на Общината, придвижващ преписката за терените на бившето поделение. Има ли привлечени външни специалисти, които да подпомагат работата на служителите на администрацията, е вторият въпрос. Третият е, колко средства са заделени осъществяването на процедурата. На следващо място съветникът иска копие на всички актове на институциите след писмо на военния министър от края на 2017 г., което дава начало на процедурата. Петият въпрос е проведени ли са срещи с компетентни държавни институции за търсене на съдействие за намиране на потенциални инвеститори. На шесто място Калин Костов пита какви са предприетите действия във връзка с изработване на Общия устройствен план на бившето поделение. Последният въпрос е има ли изготвен стратегически документ след публичното обсъждане за терена на бившето военно поделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ КРИСТИЯН КИРИЛОВ ОБЕЩА ДА ПРОКОНТРОЛИРА КМЕТСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И КАЛИН КОСТОВ ДА ПОЛУЧИ ОТГОВОР. Кметът Генчев не присъства на заседанието. В самото му начало пожела весели празници на съветниците и се извини, че има ангажимент да посреща делегации за панаира.

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK