Червената шапчица (разказана през погледа на счетоводител)

Преглеждания: 532 #
11 Jun 2019

В града имало едно момиченце, на което баба му и оплела червена шапчица, тя толкова много и отивала, че всички започнали да и викат Червената шапчица.
В предприятието на бабата:
Управителния съвет на "Баба" АД е взело решение да направи дарение с продукция за сметка на другите резерви на "Червената шапчица" АД.
119/303 - 10 лв
Един ден майката на Червената шапчица и заръчала да занесе на баба си една питка със сиренце, малко масло и бутилка вино. Тя и казала да мине по пътя, а не през гората, защото там било страшно.
С-но скл. Договор с условия Управителя разпорежда да бъдат доставени стоки на "Баба" АД.
В предприятието на "Червената шапчица"
414/702 16
Пита 4 лв.
Сирене 4 лв.
Масло 4 лв.
Вино 4 лв.
Тръгвайки за баба си, Червената шапчица се унесла в красивите цветя по пътечката и изведнъж се оказала в гората. Там тя срещнала вълка, който я попитал защо е в гората, а тя му отговорила, че отива при баба си. Тогава той я насочил да мине през по-дълъг път, за да стигне по-бързо от нея.
За да спести от горивото, което ще зареди по пътя, с-но ДФ№ 0002345 и да може да го източи /т.е да отчете повече разходи, от колкото реално са извършени/ за да зареди собствената си кола, Червената шапчица решила да мине през гората и там спряла за почивка, с-но разпоредбите на ДАИ и да смени тахошайбата. Там срещнала турски тираджия, който за да я прецака я опътил да мине през второкласен път, който е по-дълъг........
Дт 601 40 лв
Дт 4531 8 лв.
Кт 503 48 лв.
Когато Червената шапчица пристигнала вълкът вече бил изял бабата и облякал нейните дрехи и легнал на нейното легло.
Баба АД е отдала под наем активи, на трето ЮЛ със стопанска цел.
гр 96/999 55 лв.
Внучката забелязала, че баба и изглеждала странно - по-големи, очи, уши и зъби.
Когато Червената шапчица пристигнала, решила преди да остави стоката, да направи инвентаризацията, на склад, който бил отдаден под наем от Баба АД.
При инвентаризацията е установено: Излишък на вълчи уши, очи и зъби. /Материалите са заприходени по справедлива цена след консултация с пластичния хирург д-р Енчев/ с обща стойност 4000 лв.
В предприятието на Червената шапчица.
302/709 4000 лв.
Вълкът изял и Червената шапчица, но в този момент ловец от гората разбрал, че става нещо, видял вълкът, убил го и спасил Червената шапца и баба и.
Охраната на предприятието, което е към спомагателната дейност разбрал за събитията и употребил два бойни патрона с единчна цена 0.40 лв. За изпълнение на служебния си дълг към РЗ му е начислено допълнително възнаграждение от 2000 лв., което не е изплатено
601/302 0.80 лв.
612/601 0.80 лв.
604/421 2000 лв.
Финансовия резултата на двете предприятия ще бъде известен към 31 Март 2020 год.

Мирослав ВАСИЛЕВ

Бел. ред. Авторът е завършил Търговската гимназия и СА "Д. А. Ценов". В момента работи по специалността си Счетоводство и контрол. Автор е на стихове и разкази. 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Държава в кататония

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания