Бизнес-семинар за младите хора се проведе в Академията

Преглеждания: 14 #
23 Nov 2018

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред петте висши училища в България, поканени да участват в семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на Общата селскостопанска политика”. Събитието се организира по проект на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) „CAP – Hot Spot”, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висието училище. Гост-лектори в свищовската академия бяха Таня Георгиева – изп. директор на АЗПБ и експерт по проекта, Даниела Иванова и Евгений Иванов – главни експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), гр. Велико Търново.

Гостите и участващите в семинара студенти и преподаватели приветства от името на академичното ръководство доц. д-р Марина Николова – ръководител на катедра „Аграрна икономика” и на магистърска програма „Агробизнес”. Доц. Николова подчерта, че образованието, науката и бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество, защото по този начин студентите се запознават с практиката и като се дипломират имат по-добри знания и подготовка за стартиране на успешен собствен бизнес в агросектора. По думите й, темата на форума е важна за младите хора, които имат интерес към предприемачество в отрасъл „Селско стопанство”, а семинара ще им даде насоки именно за механизмите, дейностите и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, и нейното приложение в България.
Таня Георгиева представи пред младите хора целите и дейностите по проекта. Говорейки за ОСП на ЕС, тя поясни какви възможности дава програмата в България за развиване на собствен бизнес, мерките и схемите на ОСП, които може да използват, финансовите инструменти за успешна реализация на идеите.
Даниела Иванова запозна участниците в семинара с ролята на НССЗ за осъществяване на бизнес начинания и подкрепа на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Студентите бяха заинтригувани от добрите практики, които експертът от НССЗ сподели за млади земеделски стопанин от великотърновски регион, получили финансиране по линия на ОСП. Сред посочените примери бяха бизнеси с трайни овощни насаждения и с пчелни семейства, отглеждани по методите на биологичното производство.
    От Евгений Иванов младите хора научиха, че Националната служба за съвети в земеделието може да им осигури безплатни консултантски услуги по различни програми и подмярки на ОСП – за земеделски и горски стопани, и за малки земеделски стопанства.
По време на семинара стана ясно, че в рекламните материали на проекта, за добра практика е поместена снимка от стопанството на Галина Мирчева – студентка и специализантка в катедра „Аграрна икономика”, занимаваща се с агробизнес. „Това е доказателство за еднопосочността на интересите на образователната институция, най-голямата браншова организация в агробизнеса и възможностите за реализация на младите хора”, подчерта доц. Николова. В края на срещата тя благодари на гост-лекторите за насочеността на тематиката към младите хора и сподели, че предстои сключване на меморандум за партньорство между АЗПБ и катедра „Аграрна икономика”.

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK