Белене изгради 10 централи, ползващи слънчевата енергия, правят още толкова!

#
29 Jan 2021 704

В община Белене са изградени за последните месеци 10 фотоволтаични електроцентрали. Това съобщи Милен Дулев, кмет на общината по време на дебата за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021 – 2027 година, пише http://finance1952.com/bulgaria сайт на катедра Финанси при Академията . Именно научен екип от свищовската Алма матер е разработил стратегическия документ за Белене, който вече е факт.

В рамките на плана от 230 страници, разработен чрез възлагане от общинската администрация на екип консултанти от СА „Д. А. Ценов“, начело с декана на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев бяха обсъдени и стратегическите зони за въздействие на територията на дунавската община. С пълен консенсус кмета Милен Дулев и общинските съветници, начело с председателя д-р Бистра Павловска одобриха плана и подкрепиха определянето на площадката на атомната централа като стратегическа зона за въздействие, заедно с прилежащата  транспортна свързаност и енергопреносни трасета за мрежи с високо напрежение.  Обособяването на зоната следва постигнатия национален консенсус, инвестиционен интерес и регулаторни изисквания на Европейската комисия за нисковъглеродна икономика и енергетика. Независимо от политическия и експертен дебат, който противопостави в последните седмици проекта АЕЦ „Белене“ на проекта за нови мощности (7-ми и 8-ми блок) в АЕЦ „Козлодуй“ общинската администрация, общинските съветници и цялата беленска общественост продължават твърдо да подкрепят енергийния проект.

В стратегическия документ визията за развитие на Община Белене в периода 2021-2027 год. се формулира, както следва: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ – ОБЩИНА СЪС СТАБИЛНА РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ЗАПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ.

Водещата стратегическа цел пред развитието на община Белене за периода 2021 – 2027 год. е да се постигне на положителна промяна в качеството на живот, социално-икономически условия, екологичната среда,  възможност за отдих, туризъм, спорт и култура. Постигането на стратегическата цел се основава на управление на общината, базирано на адекватно управление на финансовите ресурси на Общината; максимално използване на възможностите, които предоставят европейските фондове; Използване на възможностите за кредитиране; Партньорство с държавната власт.

В рамките на дебата кметът Милен Дулев потвърди любопитната новина за изграждане през последната половин година на 10 фотоволтаични електроцентрали на територията на община Белене и старта на процедури за изграждане на още десет соларни съоръжения. С приемането на стратегическия документ, по данни от сайта на МРРБ, община Белене става едва десетата българска община от общо 265 приела задължителния по Закона за регионалното развитие седемгодишен план за интегрирано развитие.

Работата по плана на общинската администрацията на кмета Милен Дулев с екипа свищовски експерти в лицето на проф. Андрей Захариев, проф. Стоян Проданов, доц. Анелия Радулова, д-р Силвия Заркова и инж. Димитров, обединени в консултантската компания „АПС Планконсултинг“ ООД, продължи над 6 месеца и независимо от сложните предизвикателства на епидемичната обстановка получи пълна подкрепа от представителите на всички политически сили и групи в местния парламент в Белене. Чрез анкетно проучване сред 130 респонденти в интегрирания план са изведени прецизни разрези и оценки за обществените нагласи, очаквания, проблеми и приоритети за развитието.

След проведеното обществено обсъждане в края на м. декември и заседанията на постоянните комисии постъпиха допълнителни предложения и идеи, които обогатиха плана и създадоха нагласа за пълен политически консенсус. Дадени бяха препоръки за обща политика на всички общини по поречието на река Дунав за национална подкрепа от следващия състав на Народното събрание и следващото правителство за съществено увеличаване на публичните инвестиции в макрорегион северна България и пограничните територии през програмния период 2021-2027 г.

В плана на Обшина Белене са обосновани проекти по зони за въздействие на обща стойност 93,517 млн. лв. При отчитане на интегрирания подход са оценени положителните ефекти от изграждането на магистрала „Хемус“, скоростния път Велико Търново – Русе и дебата с румънските власти за споразумение за локация на третия мост на р. Дунав с алтернативност за разполагане при Свищов – Зимнич или Никопол – Турну Мъгуреле.

В документа е включена и качествено нова, като съдържание и осъществимост общинска Програма за развитие на туризма, в която е отчетено както богатото културно-историческо наследство на община Белене с природен парк „Персин“, така и възможността за създаване на регионален туристически продукт с община Плевен („Плевенска епопея“), община Летница („Крушунски водопади“), община Ловеч („Деветашка пещера“), община Пордим („Вълчитрънско златно съкровище“) и община Свищов (Римска крепост и легионен лагер „Нове“). С оглед на стратегическата локация на общината на р. Дунав е оценено  предимството за развитие на речния туризъм и потенциала на природен парк „Персин“.

След гласуването с пълно мнозинство на плана от ОбС – Белене проф. Андрей Захариев потвърди удовлетвореността на ръководения от него екип консултанти и научни работници от СА „Д. А. Ценов“ за създадената организация и активна многомесечна работа с кмета Милен Дулев и неговите заместници Малина Ешекова и Петър Ангелов. От позицията си на председател на ОбС – Свищов в предходен мандат проф. Захариев изрази нагласа за съвместно развитие и проекти на Белене и Свищов, независимо че двете общини са в различни области и различни райони за планиране.

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма