Алековото пътуване из Америка в илюстрации

#
25 Oct 2018

Когато попитали Алеко Константинов кой е най-щастливият миг в живота му, Щастливецът отговорил: „Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за бай Ганя”, а на въпроса, коя е любимата му миризма: „миризмата на параходите и железниците”.
Страстен любител на красотата на родната природа, Алеко е неуморим откривател на нови светове. Преди пътуването си до Чикаго, той посещава изложенията в Париж и Прага. За Америка заминава заедно с д-р Радославов и неразделния си другар Голованов. Обикалят изложението в Чикаго, отбиват се до Ниагарския водопад, Вашингтон, Ню Юорк, Бостън. Интересът към непознатото е много по-силен от умората: „Когато пристигнахме в Ню Йорк, ние усещахме се съвсем омаломощени. Не е шега за 15 - 16 дни да изминеш около 4000 километрапът с железница и едва и не 500 километра тичане от сутрин до вечер”.
На връщане от Чикаго, преди да напусна обетованата земя, Алеко хвърля поглед върху видяното и пише: „Аз и сега, ккато се вгледах в американските градове, никак не ми паднаха на сърце. Туй бясно движение на железници, на трамваи, този дим, шум, тази суета. Литнали, припнали, всички американци като чаркове на една машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват, преплитат се и от машината капят долари, и пак..., и пак... Е, ами кога ще живеем?”.
Постарали сме се да пресъздадем атсмосферата при пътуването на Алеко из Новия свят, макар че каквито и недостатъци да има, Америка все пак притежава притегателна сила.
Ивелина ИВАНОВА, ИМ-СВИЩОВ,
2000 година

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK