Академията задълбочава сътрудничеството си с университети от Узбекистан

#
05 Jun 2019

Работно посещение в Узбекистан осъществиха ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски и председателят на Общото събрание – проф. д. н. Борислав Борисов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Целта на визитата бе участие в международна конференция и провеждане на работни срещи за задълбочаване на съществуващи партньорства и подписване на нови договори за сътрудничество.
Ректорът на свищовското висше училище бе поканен като основен докладчик в конференция с международно участие, организирана от Ташкенския държавен икономически университет. Форумът, в който освен представителите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” участваха гости от университети и научни организации от Русия, САЩ, Южна Корея и Индонезия, бе посветен на стратегията на Узбекистан за макроикономическа стабилност, инвестиции и иновационно развитие. Доц. д-р Иван Марчевски изнесе доклад на тема „Предизвикателства пред висшето образование в страните от Източна Европа”. Проф. Борисов участва в работата на една от секциите на конференцията с доклад, посветен на регионалната политика на Европейския съюз.
На среща с ръководството на университета-домакин бе подписан анекс към съществуващия рамков договор за сътрудничество между двете висши училища. По силата на подписания анекс, над 80 узбекски студенти през това лято ще проведат тримесечен стаж в България, организиран и ръководен от преподаватели от Стопанска академия. Стажовете ще бъдат проведени в организации-партньори на Академията. По време на работната среща, двете страни договориха и конкретни стъпки по приема на студенти за академичната 2019/202 г. за обучение по разработените две съвместни програми за двойна диплома.
В рамките на визитата си, доц. Марчевски и проф. Борисов посетиха и Държавния университет в Бухара. След среща и разговори с ръководството бе подписан договор за сътрудничество между двете висши училища. Освен обмен на студенти и преподаватели, и съвместни научни изследвания, договорът предвижда и разработване на програма за обучение на студенти, които ще получат двойна диплома. 
Последната работна среща, която проведоха в Узбекистан представителите на Стопанска академия, бе с ректора на Андижанския аграрен институт. На тази първа среща, двете страни обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество и договориха визита на чуждестранните партньори в Стопанска академия.  
        


 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK