Академията с участие във форум за развитие на регионите

Преглеждания: 101 #
26 Oct 2018

Представители на катедра „Стратегическо планиране” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов взеха участие в провелия се в Силистра форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите”, съобщиха за Актуално Свищов от Висшето училище. Събитието се проведе под патронажа на Момчил Неков - член на Европейския парламент. Проф. д.н. Борислав Борисов представи основен доклад на тема „Знанията в основата на устойчивото развитие”. В дискусиите се включиха също проф. д-р Маргарита Богданова, гл. ас. д-р Евелина Парашкевова, гл. ас. д-р Юлиян Господинов и докт. Божидар Бабаджанов.
Форумът бе фокусиран върху идеята за по-тясно сътрудничество между образованието и бизнеса с цел намаляване на несъответствието между търсените и предлагани умения на пазара на труда. По време на събитието бяха обсъдени новата Европейска програма за умения, перспективите и предизвикателствата пред регионите в ЕС и България, проблемите на заетостта, възможностите за партньорство между образованието и бизнеса, както и други въпроси, имащи отношение към регионалното развитие. В рамките на форума бе представено социологическо проучване на общественото мнение „Прогнозиране на бъдещите нужди от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018-2028 г.”, насочено към изследване на професионалния статус и нагласи, умения и мотивация за трудова реализация и професионална кариера на населението, на възраст от 16 до 45 години, в област Силистра, което ще послужи за основа при прогнозиране на потребностите на пазара на труда и при дефинирането на образователните политики и учебни програми.
Във форума взеха участие представители на науката и образованието, бизнеса, неправителствени организации и граждани, в т.ч. ученици от силистренски училища.

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания