Академията проведе ученическо състезание по „Митнически контрол” в Пловдив

Преглеждания: 31 #
26 Feb 2019

Шестото поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол” бе проведено на 22 февруари 2019 г. в Пловдив с домакин Националната търговска гимназия, съобщиха за Актуално Свищов от Висшето училище. Организатор на мероприятието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В надпреварата се включиха 52 дванадесетокласници от училището-домакин и от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик.
При откриване на състезанието, приветствие към участниците отправи доц. д-р Момчил Антов, представител на катедрата – организатор. Той апелира към средношколците да покажат придобитите от тях знания и да демонстрират такива умения и креативност при решаване на състезателния казус, с които максимално да затруднят журито при определяне на най-добрите. Доц. Антов благодари на домакините за създадената организация и осигурени условия за провеждане на националното състезание.
Участващите в ученическата надпревара средношколци бяха разпределени в 13 отбора, сформирани на случаен принцип, като във всеки отбор имаше представители и от двете училища. Доц. Антов разясни регламента и подготвения за състезанието казус. В качеството на ментори на всички екипи бяха студенти I-ви курс от специалност „Стопански и финансов контрол” в свищовската академия – Стефани Спасова и Милена Иванова, които през миналата година участваха в същото състезание и кандидатстваха в Стопанска академия с получените сертификати.
Учениците бяха поставени в работна среда, максимално близка до реалната, и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да направят проверка на извършени стопански операции от страна на дадена българска фирма. Въз основа на предприетите от тях контролни действия, екипите установиха редица несъответствия в оформените документи, като част от тях класифицираха като технически грешки, а останалите като нарушения на митническото или данъчното законодателство, за които определиха вида и размерите на наложените административни санкции на проверяваната фирма.
Решенията на състезателните задания оцениха академичните преподаватели доц. д-р Момчил Антов и гл. ас. д-р Жельо Желев. Най-добре представилите се три отбора бяха отличени със специални награди.
Специалната награда на Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов получи отборът в състав Йоанна Димова, Симона Атанасчикова и Кръстьо Лапков от НТГ – Пловдив, и Ася Стоянова от ПГИМ –  Пазарджик. Със специалната награда на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към СА „Д. А. Ценов” бяха отличени Надежда Ненкова и Петя Танковска от НТГ – Пловдив, Виолета Ковачева и Искра Перничева от ПГИМ –  Пазарджик. Специалната награда на Национална организация на митническите агенти (НОМА) получи отборът на Габриела Костадинова и Петя Шанкова от НТГ – Пловдив, Полина Богданова и Георги Гидиков от ПГИМ –  Пазарджик.
Общото впечатление, което сподели журито бе, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол.
След награждаването на победителите в състезанието, доц. д-р Момчил Антов представи пред участниците образователното портфолио на Стопанска академия. Говорейки за начините и сроковете за кандидатстване в свищовското висше училище, той подчерта, че с получения от състезанието сертификат всеки ученик може да бъде приет за студент по първа желана специалност в редовна форма на обучение.
В рамките на състезанието се проведе и работна среща между учителите от двете средни училища, преподаващи митнически и данъчен контрол, и присъстващите преподаватели от Стопанска академия. На нея бяха обсъдени конкретни въпроси относно преподаваните в профилираните гимназии дисциплини от това направление, както и бъдещи възможности за сътрудничество.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!