Академията подаде ръка на професионалните гимназии!

Преглеждания: 248 #
25 Mar 2020

В създалата се около разпространението на вируса COVID-19 усложнена обстановка за всяка една образователна институция, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ подава ръка на средните училища в страната, съобщават от Висшето училище. От днес учениците от 11-ти и 12-ти клас на Националната търговска гимназия - Пловдив, Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт - Пазарджик и Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“ – Разград ще могат да използват ресурсите на развиваната от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ собствена електронна платформа Moodle. За всяко от училищата екип от катедрата е създал отделни онлайн курсове в направленията митнически и данъчен контрол, като е адаптирал учебното съдържание съобразно изискванията за професионално обучение. Към всяка от включените теми са разработени учебни пособия, PowerPoint презентации, видео уроци, онлайн тестове и задания, приложени са помощни материали и връзки към полезни интернет ресурси. Процесът по самото обучение ще се осъществява от страна на учителите, а екипът от Стопанска академия съвместно с тях ще създава учебното съдържание.
През 2018 г. същият екип от преподаватели на Стопанска академия разработи нов Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, който след като бе утвърден от МОН вече е задължителен за приложение в системата на средното образование у нас.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/