Академията отбеляза 80 г. преподаване по застраховане и социално дело и 70 г. спец. ЗСД

Преглеждания: 27 #
17 Oct 2018

В Стопанска академия бе проведена Национална кръгла маса на тема „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело”. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства”. Форумът беше организиран от катедра „Застраховане и социално дело”. Съорганизатори на събитието бяха: Асоциацията на българските застрахователи; Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване; Асоциацията на застрахователните брокери в България; Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Националната кръгла маса беше официално открита в аудитория „Академик Иван Стефанов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. 

Началото беше поставено с юбилеен доклад, изнесен съвместно от проф. д. ик. н. Нено Павлов, в качеството на бивш ръководител на катедрата-организатор и настоящия ръководител на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов. В доклада „Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в застраховането” проф. Павлов направи задълбочен исторически очерк на развитието на специалността и едноименната катедра „Застраховане и социално дело”. Той отбеляза заслугите и приноса на първия ректор на Стопанска академия, проф. д-р Димитър Бъров, посоченото в завещанието на дарителя Димитър Ценов „… да се изучават науките по застрахователно дело…”, да се осъществи. Проф. Павлов отбеляза, че през далечната 1938 година, видният български учен академик Иван Стефанов поставя началото на академичното преподаване по „Застраховане” с лекциите си по учебната дисциплина „Общо учение за застраховането”, водени пред студентите от първия випуск на Академията, в трети курс на тяхното обучение. Десет години по-късно, през учебната 1948-1949 г., единствено на свищовската академия, съобразно с изградените традиции, се дава възможност да развива специалност „Застрахователно дело”, която в последствие разширява своя обхват и понастоящем е „Застраховане и социално дело”.

За свой асистент академик Стефанов избира Велеслав Гаврийски, който в последствие става и пръв ръководител на катедра „Застрахователно дело”, създадена на 31.01.1950 г. Проф. д-р Велеслав Гаврийски е немски възпитаник, отличаващ се с феноменална памет и перфектно владеене на три чужди езика. Той поставя основите на първата в България застрахователна катедра.
В края на своето изказване проф. Павлов припомни и за друга значима личност от първостроителите – проф. д-р Иван Кацаров. Завършил Виенския университет, като отличник на випуска, той поставя основите на академичното преподаване на актюерската наука. Негова е заслугата специалността да разшири своя кръгозор и да се превърне в „Застраховане и социално дело”.
В своята част от юбилейния доклад доц. д-р Румен Ерусалимов подчерта, че освен четиримата колоси, за които говори проф. Павлов, катедра „Застраховане и социално дело” е дала на Стопанска академия двама ректори и четирима зам.-ректори, след което очерта съвременното състояние на специалността и на едноименната катедра. Той сподели, че към настоящия момент катедрата се състои от 10 преподаватели – 4 доценти, 4 главни асистенти и 2 асистенти. „Горд съм да отбележа, че всеки от тях притежава ОНС „доктор”, заяви ръководителят на катедрата. В последвалата характеристика на специалност „Застраховане и социално дело”, доц. Ерусалимов изтъкна, че освен в ОКС „бакалавър”, катедрата развива и три магистърски програми – „Застраховане”, „Социален мениджмънт” и „Здравен мениджмънт”. Той сподели, че в акредитираната докторска програма се обучават не само завършилите специалността магистри, но и специалисти от застрахователната и осигурителната практика. „Няма застрахователно или пенсионно осигурително дружество в България или институция като НОИ, НАП и НЗОК, в които да не работи поне един възпитаник на специалност „Застраховане и социално дело”, заяви доц. Ерусалимов. По думите му, често ръководният екип на тези организации е съставен от възпитаници на специалността. Говорейки за предоставянето от катедрата на професионално и следдипломно обучение за работещи в сферата на застраховането и социалнозащитните дейности, доц. Ерусалимов припомни, че в последните две години в Стопанска академия се провежда уникално за страната обучение на кадрите на най-голямото застрахователно дружество, опериращо на българския пазар. Вече 60 служители на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ са преминали курс на обучение и предстои дипломирането на четвъртия випуск на съвместния проект „Булстрад Академия”. В своето изложение ръководителят на катедрата посочи и примери, в които бизнесът подпомага обучението на младите застрахователи и осигурители в Свищов чрез провеждане на майсторски класове, осигуряване на стипендии и предоставяне на възможност за професионални стажове.
След юбилейния доклад на проф. Нено Павлов и доц. Румен Ерусалимов беше дадена думата за приветствия към организаторите, специалността и едноименната катедра „Застраховане и социално дело”. 

Приветствие от името на ректора на свищовската академия – доц. д-р Иван Марчевски и академичното ръководство към организаторите и участниците в националната кръгла маса, поднесе доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност”.  Той припомни, че първото застрахователно дружество в България е създадено преди 137 години, а 57 години по-късно, в свищовското висше училище възниква застрахователната теория и започва академичното обучение по застраховане и социално дело. „За Стопанска академия е много важно да събира регулярно, както се случва през последните 20 години, елита на застрахователния бизнес и елита на академичния състав, изследващ тази област”, заяви доц. Кръстевич.  Той подчерта приноса на присъстващите в залата хора, които вече не са в преподавателския състав на Стопанска академия, но са свързали своето образование и кариера със свищовската застрахователна школа и разпространявайки идеята й, са създали катедри, фондации, застрахователни дружества и други структури – проф. Христо Драганов, проф. Нено Павлов, доц. Йото Йотов, проф. Радослав Габровски. 
Значимостта на застрахователния бранш за обществото, подчерта в приветствието си зам.-министърът на МОН, д-р Петър Николов, официален гост на събитието. След като честити бележитите годишнини на катедра ЗСД той заяви, че именно застрахователите поемат ролята да създават доверие.

Приветствия към академията, специалността и катедра „Застраховане и социално дело” поднесоха и председателите на асоциациите и фондацията – съорганизатори на събитието: Светла Несторова – председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи; д-р Никола Абаджиев – председател на УС на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване; Костадин Пеев – председател на УС на Асоциацията на застрахователните брокери в България; проф. д. ик. н. Нено Павлов – председател на УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
Доц. Ерусалимов обяви, че поздравителни адреси към катедра ЗСД и участниците в кръглата маса са получени от: Комисия за финансов надзор (подписан от председателя на Комисията, Карина Караиванова); кмета на община Свищов; факултет „Финанси” (подписан от всички ръководители на катедри в структурата на факултета); ръководители на почти всички катедри в Стопанска академия.
След официалното откриване на националната кръгла маса, работата на форума започна с пленарна сесия, в програмата на която бяха заложени три доклада на изявени специалисти от застрахователната и осигурителната теория и практика. За проблемите и предизвикателствата пред застраховането в България за периода 2018-2020 г. говори Антоанета Димоларова – юридически съветник на АБЗ. Новите европейски измерения на допълнителното пенсионно осигуряване в страната представи д-р Николай Славчев – главен методолог на БАДДПО. Своите спомени за развитието на специалността и катедрата сподели дългогодишният ръководител на катедра ЗСД, проф. д. ик. н. Христо Драганов. Неговият доклад беше посветен на отлаганата дълги години у нас система „Бонус-Малус” при застраховането „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Научно-практическият форум продължи в два тематични панела –  „Пазарните и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на застраховането в България” и „Пазарните и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на осигурителния сектор в България”. В тях бяха изнесени 24 доклада от представители на академичната общност от различни български университети, както и на изтъкнати представители на застрахователната и осигурителната практика.

Националната кръгла маса беше закрита с обобщение за постигнатите резултати от проведените дискусии на пленарната сесия и двата тематични панела. Доц. Ерусалимов благодари на участници и гости за интересните доклади и изключително ползотворните дебати по актуалните проблеми, които стоят пред застраховането и социалното дело в България. Той пожела на всички здраве и дръзновение, и изрази надежда националната кръгла маса да продължи и в бъдеще своята работа на територията на Стопанска академия, където са поставени основите на академичното преподаване по „Застраховане” и е учредена първата специалност и катедра „Застраховане и социално дело”.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!