Академията и столичен вуз разработват съвместна магистърска програма

Преглеждания: 215 #
09 Jul 2020

Със среща между ректорите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова и на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова, стартира партньорството на двете висши училища по изготвянето на хибриден учебен план за магистърска програма „Дигитална икономика”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на свищовската Алма матер. Двете висши училища сключиха меморандум за сътрудничество през м. юни в Свищов, а на проведената на 08.07.2020 г. работна среща в София ректорите се договориха, магистърската програма да интегрира интердисциплинарни знания и умения, като акцентира върху подготовката на икономисти с дигитална компетентност, конкурентни в условията на все по-осезаема дигитализация на икономическата сфера.

Екипът на Висшето училище по телекомуникации и пощи бе представен от доц. д-р инж. Ирина Топалова – зам. ректор на ВУТП, доц. д-р инж. Пламен Павлов – декан на факултет „Телекомуникации и мениджмънт”, доц. д-р Любов Илиева – директор на департамент „Базисна подготовка”, доц. д-р Павлинка Радойска – ръководител катедра „Информационни технологии”, доц. д-р Ивайло Стоянов – ръководител катедра „Мениджмънт в съобщенията”, д-р Ради Димитров – директор на Главна дирекция „Финанси и финансов контрол”.

В хода на разговорите бе уточнено, че споделянето на ресурси е част от стратегическата политика на двете висши училища, а подготовката на интердисциплинарни специалисти е основен приоритет в стратегическото им развитие. Обсъдени бяха реалните параметри на магистърската програма „Дигитална икономика” и приноса на всяка от страните в нея.

Новата хибридна магистърска програма ще е с продължителност 2 семестъра за бакалаври – икономисти и мениджъри, и 3 семестъра за бакалаври от други специалности. Формата на обучение ще е дистанционна, а дисциплините през целия курс на обучение ще бъдат между 10 и 15.

Ректорът на Стопанската академия, проф. д-р Марияна Божинова подчерта, че развитието на дигитална компетентност у икономистите е неизбежно, предвид новите реалности на средата и това може да стане чрез професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, което е акредитирано във Висше училище по телекомуникации и пощи. Според проф. д-р Миглена Темелкова, висшите училища сами по себе си не са самодостатъчни и трябва да си сътрудничат, за да произвеждат конкурентни за пазара на труда специалисти, които в условията на Индустрия 4.0 следва да се отличават с мултидисциплинарност, гъвкавост, адаптивност и способности за работа в дигитална среда.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Ковидиотите от Н-тия ден Аз ще спазвам частично мерките. Ще стоя на доста голяма социална дистанция от дебили.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ноемврийска пролет!