Академията и софийски вуз ще разработват съвместни магистърски програми

Преглеждания: 113 #
12 Jun 2020

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Висшето училище по телекомуникации и пощи, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на свищовската Алма матер. Документът подписаха в Свищов ректорите на двете висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р Миглена Темелкова (ВУТП). В срещата участваха и тримата зам.-ректори на Стопанската академия – проф. д-р Поля Ангелова, проф. д-р Любчо Варамезов и доц. д-р Румен Ерусалимов.
Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди, двете страни заявиха желание за установяване на тясно сътрудничество в сферата на висшето образование. Според подписания меморандум, двете висши училища ще реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори.
Основен акцент в меморандума е разработването на съвместни хибридни магистърски програми и по време на срещата ректорите на двете висши училища обсъдиха конкретни стъпки за реализиране на идеята. Сътрудничество ще се осъществява още в съвместно участие при разработването и изпълнението на национални и международни проекти, създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, съвместно организиране и участие в провежданите национални студентски състезания, конкурси, дискусии и други образователни форуми.
След подписването на меморандума, проф. Божинова и проф. Темелкова заявиха, че резултатът от реализирането на предвидените съвместни инициативи ще бъде добавяне на стойност и за двете висши училища. Сред целите на новото партньорство са подобряване на условията за висше и професионално образование, отговарящо на нуждите на работодателите, и по-ефективно планиране на образователните програми в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Свищов се събуди от летаргичен сън /СНИМКИ/