“Абагар” - 368 години от отпечатването на първата книга на новобългарски 

Преглеждания: 182 #
06 May 2019

На 6 май 1651 г. е отпечатана първата книга на новобългарски. “Абагар” е молитвеник, издаден от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов. Състои се от пет листа. 

Текстът, отпечатан само върху едната страна на листовете, е на кирилица. Страниците са оформени в 4 колони, има и илюстрации (ксилогравюри с изображения на светци). Шрифтът му носи белезите на босненската кирилица и е изработен от известния френски гравьор Робер Гранжон по поръчка на папа Григорий XIII. 

Изданието съдържа апокрифни молитви и разкази с религиозен характер в разрез с католическите догми. Това принуждава Конгрегацията на пропагандата в Рим да премълчи своята фирма като издателство. В езика на „Абагар” се вмъкват някои новобългарски елементи, личи и влиянието на сърбохърватския език. 

Заглавието, с което е известна книгата, идва от включеното апокрифно послание на едеския цар Абагар (Авгар) до Исус. Според древно предание Исус го излекувал чрез силата на Божието слово и чрез Убрус - кърпа запазила образа на Христос. Този текст, смятан за апокрифен още през 4 в., заляга в основата на множество амулетни (апотропейни) текстове разпространявани из цяла Европа. Другите апокрифи са също с амулетен характер (за помощ при болест, за зачатие, за закрила по време на път, спасяващи от „всякаква злина”, 72-те имена на Господа и др.) Отпечатан е и кратък католически требник, в основата на който стои т.нар. на латински Ordo Matrimonij, т.е. чин за брак. 

Книгата била предназначена да се носи като амулет „наместо силни мощи”, във вид на свитък, навит около кръста или около лявата ръка. В края е поместено послесловието на автора, който се нарича “епископ на Велика България”. 

Актуално Свищов припомня: Създателя на „Абагар"-а е Филип Станиславо. Той е роден около 1608 година в Ореш, в семейство на павликяни, приели католическата религия. В юношеска възраст учи в Семинариума на Чипровци. Получава образованието си в Италия, със стипендия, отпусната от Ватикана. Учил е в Илирийския колеж в  Лорето от 1627 до 1633 г., а после, от 1635 до 1647 г., e бил „апостолически мисионер” и свещеник. Работил и две години в папския двор като преводач на славянски езици. 

През август 1648 година Конгрегацията за разпространение на вярата го назначава за епископ на Никополска католическа епархия.  Дълги години живее в плевенското село Трънчовица. Там съгражда граматическо училище, от типа на училищата в тогавашна Западна Европа, в което се изучават латиница, латински език, богословски дисциплини и т.н., но също така и кирилица. Това е второто граматическо училище в България, след граматическото училище в Чипровци. 

Радетел за освобождението на своя поробен народ, епископ Филип Станиславов бил преследван непрекъснато от османската власт. Като българин със силно изразено народностно самочувствие и като един от нашите първи книжовници, той си спечелил и недоволството на римската църква. След 1662 г., когато по нареждане на папата бил отстранен от длъжността никополски епископ, той прекарал дълго време в Чипровци, където работил с Петър Богдан. 

Филип Станиславов умира през 1674 година. До нас е достигнала надгробната му плоча, която се пази в историческия музей в Плевен, а нейно копие - в музейната сбирка на град Никопол, където е бил погребан. 

Филип Станиславов е оставил и една непубликувана ръкописна книга от 200 страници – преведен от латински сборник от XVI в., съдържащ котирани текстове на литургии, богато украсен с миниатюри (сега се съхранява в документалната библиотека „Батъансум” в Алба Юлия). 

Засега в света са известни 17 запазени екземпляра от книгата, обществено достъпен в България е екземплярът, който се пази в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

 
 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Господин Костов, долу ръце от средствата за информация! Господин Костов, дайте ми пример, в който политическо формирование да е и име на средство за информация освен Вашия сайт. Това сто и кое поред ще е първото нещо принос на нашия град, този път в света на медиите?

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В царството на птиците - Фотограф: Дамян ПЕТКОВ