75 гимназисти участваха в състезание по митнически контрол, организирано от Академията

#
01 Apr 2021 55

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе осмото поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Поради извънредната ситуация в страната, то бе организирано посредством онлайн платформата Moodle. Организатор на средношколската надпревара бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” (КАСД), подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В Националното ученическо състезание се включиха 75 ученика от: Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”, гр. Варна; Национална търговска гимназия, Пловдив; Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана; Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”, гр. Разград; Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа; ПГ по икономика „Георги Стойков Раковски”, гр. Ямбол; Частна професионална гимназия по икономика и управление, гр. Пловдив; ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич; ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище.

Състезаващите се средношколци бяха поставени в работна среда, близка до реалната, и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да вземат решения относно правилното протичане на конкретни стопански операции и тяхното коректно документално оформяне. Състезанието бе организирано в рамките на 21 смесени екипа, разпределени в индивидуални стаи в BigBlueButton, като ментори бяха преподаватели от катедра КАСД и студенти от специалност „Стопански и финансов контрол”. Състезателните задания бяха проверени от преподаватели в направленията митнически и данъчен контрол от катедрата-организатор.

Първо място и наградата на Ректора завоюва екипът в състав: Елина Радева, ВТГ – Варна; Елизабет Стефанова, ФСГП – Монтана; Стефан Маврудиев, НТГ – Пловдив. Класиралият се на второ място отбор получи наградата на катедра КАСД, а учениците в отбора, класирал се на трето място, получиха награди от Националната организация на митническите агенти (НОМА). Всички участници в състезанието получават поименен сертификат, който им дава право да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, в редовна форма на обучение по избрана от тях специалност.

Според академичните преподаватели, оценявали участниците в състезанието, обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол. Организирането на Националното ученическо състезание е продължение на усилията на преподавателите по митнически и данъчен контрол в Свищовската академия да подпомагат обучението в тези две направления в средните училища в България.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В света на птиците, снимки на Дамян ПЕТКОВ