743 са регистрираните безработни за месец октомври

Преглеждания: 87 #
19 Nov 2018

743 са регистрираните безработни за месец октомври, съобщиха за Актуално Свищов от Дирекция „Бюро по труда”. В Общината през месец октомври се наблюдава тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те са 743 души, което представлява увеличение спрямо предходния месец с 602 души. Равнището на безработица се покачва с 0,3 пункта и в края на месеца е 4,7 % при 5,9 % за страната. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 880 души или със 137 души повече от сегашния, а равнището е било 5,6 %.
Относителния дял на жените през месец септември  преобладава и е – 55,3 %. Най-голям е относителния дял на лицата на възраст от 30 до 49 години – 46,8 %. На второ място е делът на лицата на възраст над 50 години – 35 %. Младежите до 29 г. са с най-нисък относителен дял – 18,2 %.
По образователна характеристика преобладава делът на лицата със средно образование – 52,7 %. Следват безработните с висше образование – 24,2 %. С основно образование са 14,4 % и с начално и по-ниско образование са 8,7 %.
По професионална характеристика лицата без специалност и квалификация са 36,9 %. Групата на специалистите – 33,8%. Безработните с работническа професия са 29,3 %.
През месец октомври входящият поток обхваща 168 души, като всички са новорегистрирани. Изходящият поток е 108 души, което е със 60 души по-малко от входящия.
Трудова реализация с посредничеството на бюрото по труда са намерили 65 души, от които 13 – на субсидирани работни места, останалите 52 – на първичен пазар. На свободния пазар се търсят шлосери, машинни оператори, продавач-консултанти, готвачи и сервитьори, шивачи и гладачи.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания