683 са регистрираните безработни в Общината

Преглеждания: 16 #
24 Oct 2018

През месец септември в община Свищов се отчита тенденцията на нарастване броя на регистрираните безработни, съобщиха за Актуално Свищов от Дирекция „Бюро по труда” - Свищов. В края на месеца те са 683 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 32 души. Равнището на безработица се покачва с 0,2 пункта и в края на месеца е 4,4 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 829 души или със 146 души повече от сегашния, а равнището е било 5.3 %.
Запазва се тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 97 души. Относителният дял на жените бележи леко нарастване и е 57,10 % срещу 42,9 % за мъжете.
Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,67 на сто, а броят им е 107 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 248 души и относителен дял 36,31 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата.
Броят на лицата с работническа професия е 195 души, а относителният им дял заема 28,55 на сто. Броят на лицата без специалност и квалификация продължава да заема втора позиция с абсолютен брой от 238 души и относителен дял  34,85 на сто. Групата на специалистите без работа е на първо място и обхваща 250 души. Относителният й дял е 36,6 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.
Висшистите без работа са 172 души с относителен дял 25,18 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 349, което е 51,1 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец септември входящият поток вече превишава изходящия с 32 души. Новорегистрираните лица са 147, едно лице е с възстановена регистрация /обща численост на входящия поток 148 души/. Изходящият поток наброява 116 души, от които 101 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 64 души, от които 8 – по насърчителни мерки и програми за заетост, а останалите 56 – на първичен пазар. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 13, а прекратените по други причини – 2.

 

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!