60-ти ден Общински съвет-Свищов отказва информация

Преглеждания: 17 #
26 Sep 2018

Девет точки включва проекта за дневен ред на редовното септемврийски заседание на Общинския съвет, научи Актуално Свищов. В началото на заседанието на съветниците ще бъде представен Отчет за изпълнение на решенията на местния парламент от кметската администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Първа точка е промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект. Съветниците ще определят и минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов. Местните нотабили ще актуализират и годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Общината за 2018 година. Дневният ред предвижда и предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление. Следваща точка е разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба. Очаква се утре съветниците да дадат съгласие община Свищов да продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, недвижим имот, частна общинска собственост, в с. Совата. Освен това ще бъде гласувано предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Морава, както и отпускане на еднократни парични помощи. По традиция заседанието трябва да завърши с точката - въпроси към кмета на Общината и отговори. Заседанието ще се проведе утре, 27 септември от 15 часа.
Вместо коментар: Дневният ред е повече от скромен. Родните ни избраници ще бързат да почнат панаира още четвъртък след обяд. Това е трето поредно заседание на Театъра на восъчните фигури, което не предоставя материалите си на репортери. Още повече в канцеларията на Мадам Тисо е внесено заявление с искане, което 60-ти ден няма отговор. Така работи местния праламент - послушно гласува спуснатите решения и в края на месеца си прибира една средна за администрацията заплата.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!