5,6 млн. лв. помощи отпусна за година “Социално подпомагане"

#
05 Jan 2019

 


Над 5,6 милиона лева помощи е отпуснала през 2018 година Дирекция “Социално подпомагане” - Свищов през 2018 година. Тя е с териториален обхват община Свищов и община Полски Тръмбеш. През изминалата година в социалната служба са депозирани и обработени  7 539 заявления-декларации за отпускане на помощи и ползване на социални услуги на лица от община Свищов. Най.много - 2516 за помощи по закона за семейните помощи за  деца/ 72 отказа. 1287 заявления за целева помощ за отопление, от които 309 отказани. 726 заявления за безплатен винетен стикер. 113 заявления за месечна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/15 отказа. 29 заявления за еднократна помощ при инцидентно възникнала необходимост / 17 отказа. 81 заявления за плащане лечението на неосигурени лица/9 отказа. 942  заявления за месечна добавка на лица с увреждания/3 отказа. 629 заявления за покупка на медицински изделия/10 отказа.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK