30‭ ентусиасти основават преди близо век първата рибарска кооперация

#
31 Aug 2018

Много често определят Свищов за града на‭ 100-те първи неща. Повечето хора обаче без затруднение могат да споменат само пет-шест от тях. Съвместно с директора на Исторически музей – Свищов Ивелина Иванова, уредникът Анатолия Тодорова и Актуално Свищов ще разкажем за по-неизвестните първи неща в града, които обаче са ярка диря в историята на Свищов и България.‬
През‭ 1919 година в града ни се създава първата трудово-производителна кооперация, като нейни основатели са риболовци. По тази причина я кръщават “Моруна”. Едни от първите основатели са Петър Лунгов – неин пръв председател, Коста Стоянов, Прокопи Атанасов, Киро янков и още 30 бедни свищовски рибари.
Нейната първоначална цел е била да снабдява членовете си с бланк, памуци-прежда за приготвяне на мрежи и да търгува с риба, както и да защитава интересите на своите членове. Благодарение на всичко това за кратко време тя успява да се наложи и с това става една от най-крупните стопански единици в Свищов и още повече, че е била първата по рода си в страната. Риболовците стопанисвали районите на Бескутското и Свищовското блато, като през 1922 г. получават и нотариален акт. За успешното начинание говори и факта, че близо десет години след основаването си, в кооперацията членуват 400 риболовци. Според действащия тогава Закон за рибарството сдружението е можело да получава финансова помощ от държавата, като няма данни за такава. В същото време кооперацията е заделяла по 10% от годишната си печалба за подържане районите на блатата. За добрите резултати на сдружението говори и фактът, че със собствени средства риболовците успяват да купят и доставят първият в страната хладилен вагон, който оказва голяма помощ в дейността на кооперацията.
Рибарската кооперация просъществува до 1947 г., когато било създадено Управлението на “Държавен риболов”. Втора риболовна кооперация била създадена през 1921 г. под наименованието “Рибарска Трудово-производителна кооперация “Дойранско езеро”. И нейните учредители били около 30 души риболовци, предимно от македонския край, което е било повод и кооперацията им да получи съответното име. И тя като своя събрат развивала много добра дейност до образуването на рибното управление.

 

пред Извикано

Общината фалира: вместо нов транспортен план - забраняват паркирането в центъра! В края на най-безличния Общински съвет, по-правилно е да се нарича Восъчен театър или Восъчно позорище, т.нар. съветници са на път да вземат поредното си недомислено решение. 

Официална страница на FACEBOOK