215 решения подпечата гумения печат за 7 месеца

Преглеждания: 227 #
17 Jul 2020


За периода 07.11.2019 - 30.06.2020 г. кметския гумен печат, т. нар. Общински съвет – Свищов е провел 10 открити заседания, от тях 8 редовни и 2 извънредни, научи Актуално Свищов. За период от седем месеца гумения печат подпечата 215 решения. Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемите от закона мнозинство и начин на гласуване, пише в отчет за дейността на ОбС-Свищов.
Заседанията на Общинския съвет за визирания период са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчита още документът.
За периода гумения печат е провел 10 открити заседания, от тях 8 редовни и 2 извънредни. Преписи от протоколите (10 бр.) са изпратени на областния управител, кмета на общината и Районна прокуратура – Свищов в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Областният управител на област Велико Търново упражнявайки правомощията си по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е върнал за ново обсъждане в общинския съвет две решения.
През отчетния период ОбС е провел четири от своите заседания в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ поради вирусната истерия и страх за скъпоценния живот на народните любимци.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/