138 души започнаха работа през април

Преглеждания: 21 #
27 May 2019

През месец април в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни, съобщиха за Актуално Свищов от Дирекция "Бюро по труда". В края на месеца те са 737  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 37 души. Равнището на безработица намалява с 0.2 пункта и в края на месеца е 4.7 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 876 души или със 139 души повече от сегашния, а равнището е било 5.6 %. 
В структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на жените е по-голям с 19 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 51,29 срещу 48,71 за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 42,78 % - 57,22 %.
Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,84 на сто, а броят им е 102 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 5  души и незначително покачване на дела им в общата структура; 
Броят на лицата с работническа професия е 228 души, а относителният им дял заема 30,94 на сто. Тази група  вече е изместена от първо на последно място през месеца, като се отбелязва намаление с 31 души и снижение на дела с 2,52 пункта. 
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 8.68 %. Групата на лицата с основно образование наброява 125 души, а относителният й дял заема 16,96 %. Висшистите без работа са 163 души с относителен дял 22.12 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 385, което е 52.24 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец април изходящият поток вече превишава входящия с 37 души. Новорегистрираните лица са 127 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 128 души/. Изходящият поток наброява 165 души, от които 138 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 118 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, 1 - по програми, 2 – по насърчителни мерки, а останалите 114 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 19, а прекратените по други причини – 8.
 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ентусиасти от ДТГ се включи в инициативата „Да изчистим България”/СНИМКИ/