1106 души са регистрираните безработни в Общината

Преглеждания: 69 #
22 Feb 2019

През месец януари в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни, съобщиха за Актуално Свищов от Дирекция „Бюро по труда” - Свищов. В края на месеца те са 1106 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 149 души. Равнището на безработица се покачва с 1 пункт и в края на месеца е 7,1 % /при 6.4 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1325 души или с 219 души повече от сегашния, а равнището е било 8.5 %.

В структурата по пол е нарушена тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на мъжете е по-голям с 8 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 49,64 % срещу 50,36 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 50,47 % - 49,53 %.

Броят на лицата с работническа професия е 427 души, а относителният им дял заема 38.61 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 80 души и покачване на дела с 2,35 пункта.
Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 340 души. Относителният им дял е 30.74 %. Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 339 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 9 души и почти се изравнява с групата на безработните без професия. Относителният им дял е 30,65 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 5,78 %. Групата на лицата с основно образование наброява 171 души, а относителният й дял заема 15,46 %. Висшистите без работа са 203 души с относителен дял 18,35 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 668, което е 60,4 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец януари входящият поток вече превишава изходящия със 149 души. Новорегистрираните лица са 252 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 253 души/. Изходящият поток наброява 104 души, от които 71 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 50 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, а останалите 49 – на първичен пазар. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 13, съобщават още от Дирекция „Бюро по труда” - Свищов.

 

 

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в Академията /Снимки: Александър Шабов/