На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. Този ден се превръща в истински празник за Свищов, тъй като в присъствието на Царя, представители на правителството и много граждани е открито Висшето търговско училище.
Днес, почти 82 години след откриването му, възпитаниците на свищовското висше училище са над 150 000. По традиция, през месец септември, Стопанска академия отново ще отвори врати за новоприетите студенти. С информационен ден в академичната аула, на 07.09.2018 г. ще бъдат посрещнати първокурсниците от задочна форма на обучение. Официалното откриване на новата учебна 2018/2019 година ще бъде на 17.09.2018 г., когато за първи път на студентските скамейки ще седнат и новоприетите студенти от редовно обучение.