1002 са регистрираните безработни

Преглеждания: 24 #
23 Mar 2019

През месец февруари в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни, съобщиха за Актуално Свищов от местната Дирекция „Бюро по труда”. В края на периода те са 1002 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец със 104 души. Равнището на безработица намалява с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,4 % /при 6.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1240 души или с 238 души повече от сегашния, а равнището е било 7,9 %.
Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,38 на сто, а броят им е 124 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой  403 души и относителен дял 40,22 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 475 души и относителен дял 47,41 на сто.
Броят на лицата с работническа професия е 380 души, а относителният им дял заема 37,92 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура.
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 67 души, а относителният й дял заема 6.69 %. Тази на лицата с основно образование наброява 160 души, а относителният й дял заема 15,97 %. Висшистите без работа са 176 души с относителен дял 17,56 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 599, което е 59,78 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец февруари входящият поток вече превишава изходящия със 104 души. Новорегистрираните лица са 95 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 97 души/. Изходящият поток наброява 201 души, от които 159 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 135 души, от които 12 – по ОП „РЧР”, 5- по програми а останалите 118– на първичен пазар.

 

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ентусиасти от ДТГ се включи в инициативата „Да изчистим България”/СНИМКИ/