10 свищовлии подписват Търновската конституция

Преглеждания: 37 #
16 Apr 2019

Преди 140 години Учредителното събрание в Търново приема Конституцията на новосъздаденото Княжество България. В работата на първото Народно събрание на България през 1879 година участват и десет свищовлии, припомня днес по този повод доц. д-р Юлия Николова, почетен гражданин на Свищов и изследовател на литературата ни през Възраждането:
По повод на тържествата във Велико Търново ще припомня думите на Драган Цанков за Учредителното народно събрание от 1879 г. :"Тука веке народните представители се разделиха на РАЗГАЩЕНИ и ОПНАТИ, които после фанаха да се наричат първите ЛИБЕРАЛИ, а вторите - КОНСЕРВАТОРИ"
  И като добавка - за да се изфукат суетните свищовлии - в Учредителното събрание от Свищов участват десет народни представители: Григор Начович, Драган Цанков, Кирияк Цанков, Димитър Катранов, Димитър Кръстевич, Янко Ванков, Димитър Анев, Мирон Бешков, Петър Ангелов, Марко Балабанов!
Юлия НИКОЛОВА

Актуално Свищов припомня:
Конституцията на Българското княжество, широко известна като Търновска конституция, е първата конституция на България.
Приета е на 16 април 1879 г. от Учредителното Народно събрание в Търново.
Създадена е след конституциите на Гърция, Сърбия и Румъния, но в традицията на българските интелектуалци от освободителните борби и с участието на юристи и други българи, получили висшето си образование във водещи университети в Европа.
Проектът за Органически устав за държавното устройство на българското княжество е изготвен в канцеларията на Временното руско управление и е съгласуван с български общественици и руска имперска комисия. Учредителното събрание, свикано на 10/23 януари 1879 г., внася големи промени в Проекта, вкл. промяна на наименованието му. При това обсъждане се формират 2 групи – либерали (младите) и консерватори (старите), като в повечето случаи се налагат схващанията на първите.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА е родена през 1941 г. в гр. Плевен. Завършва основно и средно образование в гр. Свищов през 1959 г., а висше – през 1964 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. От 1973 г. е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, от 1987 г. – доцент. Защитава докторантура през 1983 г. на тема “Баснята в българската възрожденска литература (фолклорна, долитературна и литературна басня)”. Чете лекции в Бургаския свободен университет (1996-2000), Пловдивския университет, филиал Смолян (от 1999), АМТИИ, Пловдив (2000-2002), Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2003). Чете лекции и е подготвила учебни програми по: българска възрожденска литература; български фолклор; културна антропология с български фолклор; литература и антропология (върху материал от българската възрожденска литература и култура) – за магистърски програми в Пловдивския университет през учебната 2002/2003 г. и в Софийския университет (уч. 2003/2004 г.).Член е на специализирания научен съвет по литературознание към ВАК; ръководител на катедрата по българска литература (1999-2000); член на Съюза на учените в България; член на обществото “Българският ХVІІІ век”.
Автор е на три монографии (две от тях в ръкопис), университетски учебник, учебно помагало (с три издания). Съставител, редактор и съавтор на три университетски сборника – учебни помагала. Има над осемдесет научни статии и тридесет рецензии, обзори и публицистични статии. Удостоена е със званието “Почетен гражданин на град Свищов” (2006).
Професионални занимания и интереси: българска възрожденска литература, култура на ХVІІІ-ХІХ в., културна антропология, етнология, фолклор.

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!