ОбС-Свищов, печално известен като Принципната тлака на града на Щастливеца, прие без обсъждане и дебат по същество осем точки, видя Актуално Свищов в климатизираната зала 1 на „Цанко Церковски” 2.
Обсъждане по същество нямаше, но съветниците Калин Костов и Ивелин Петров стигнаха до трибуната в пленарна зала да зададат по някой и друг въпрос, за да не заприлича сбирката съвсем като „Мълчанието на агнетата”. Въпрос зададе и Светлана Георгиева, но тя не си направи труда да стигне пред колегите си, а го извика от място – сценка позната от комсомолските бригади…
Болшинството градски старейшинки се бяха събрали навреме в залата днес, но общинар №1 реши да изчака закъсняващите. Така в очакване на Годо минаха пет минути и в крайна сметка принципната сбирка тръгна, а в хода на заседанието влизаха закъснелите…
В крайна сметка редовната Принципна тлака за август приключи в 14,41 часа. За тези по-малко от тридесет минути в полза на града и общината народните избраници получават месечна заплата.
Пита се колко са местоработите, където се работи един ден за минути и колко са работодателите, даващи пари нахалост?

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.