Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува‭ ‬eжегодните декларации на всички заемащи публични и изборни постове за предходната‭ ‬2022 ‬г., установи проверка на Актуално Свищов.

Съгласно публикуваните декларации кметът‭ ‬Генчев, е декларирал налични‭ ‬1095 лева, а за произход на парите е посочено „запалата”.‭ ‬В същото време градоначалникът е декларирал и два влога – 35 хиляди лена от заплати и втори в размер на 15 хиляди от дарения.

Анелия Димитрова,‭ ‬заместник-кмет за‭ ‬управление на европейски проекти, е‭ ‬посочила‭ ‬3045‭ ‬лева налични парични средства,‭ ‬спестени от заплата и още 3868 на името на дъщеря си от дарения и застраховка.‭ ‬Димитрова, е декларирала и два влога – за 18 860 лева на нейно име и за 14 300 лева на името на дъщеря си.‭ Вицекметицата декларира и две задължения – банков кредит за 29 120 лева и кредитна карта за 5048 лева.

‭ ‬Бедри Алиев,‭ ‬заместник-кмет по отбранително‭ ‬– мобилизационна подготовка е декларирал,‭ ‬лек автомобил за 48 904 лева от финансов лизинг. Той посочва и четири заема за по 5000 лева към физически лица. Декларира и 100% дялове участие във фирма Ива Трейдинг ЕООД, която се води на името на съпругата му, сочи декларацията. Въпреки всичко той е успял да спести 21 658 лева от заплати, сочи още декларацията му.

Фолксваген за 5200 лева си е купил през 2022 година зам.-кмета Иван Шопов, като парите за возилото са от заем. Един кредит е посочил в декларацията си заместник-кмета – заем в размер на 20 300 лева.

Апартамент в Слънчев бряг за 58 680 си е купила от заплати заместник-кмета Станислава Стоянова, става видно от нейната декларация. Декларира и придобит безвъзмездно апартамент във Велико Търново. В брой декларира 1300 лева от заплати и два влога за над 148 хиляди лева от заплати и спестявания. Стоянова декларира и финансов лизинг за автомобил за над 16 хиляди лева.