Провежда се анкета по екологичен проект за река Дунав, насочена към хора, живеещи край Голямата река.

Проект „Диви острови“ е финансиран от програма „Лайф“ на Европейския съюз. Той има за цел да възстанови и опази природата и биоразнообразието в 34 естествени, красиви и ценни дунавски острова по цялото течение от Германия до Румъния.

Проектът е с продължителност 6 години и се изпълнява в сътрудничество между 15 организации от 8 държави, работещи в областите защитени територии, корабоплаване, горско стопанство, и хидроенергетика.

Българският участник е Дирекцията на природен парк „Персина“, град Белене. Екипът на проекта отправя покана към всички заинтересовани лица да попълнят онлайн анкета на български език, чрез която да изразят своето мнение и препоръки относно реката, опазването й, и извършването на някои икономически дейности.

Крайният срок за попълване на анкетата не е обявен. Тя е достъпна на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/GJ929QZ