Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира Кандидатстудентската си кампания за 2023 година, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Новите кандидат-студенти ще се конкурират, за да станат част от 88-ия випуск бакалаври на едно от най-старите висши училища в България, обучаващо студенти в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, в редовна, задочна и дистанционна форма.
Свищовската академия си партнира успешно с над 100 организации от сферата на бизнеса и държавното управление в България, и програмите, по които обучава студентите, са разработени съвместно с представители на практиката. През последните години Академията реализира на 100% държавния план-прием, а за настоящата учебна 2022/2023 година отбеляза и 24% ръст при желаещите да се обучават в дистанционна форма. Като лидер в дистанционното обучение, стартирало още през 1999 г. за ОКС „магистър”, днес платформата на Академията за електронно обучение (dl.uni-svishtov.bg) осигурява пълноценно дистанционно обучение и за ОКС „бакалавър”.
Богатото образователно портфолио през Кандидатстудентска кампания ’2023 дава възможност на кандидат-студентите да избират между 21 бакалавърски специалности. В направление „Икономика” специалностите са: Финанси; Застраховане и социално дело; Счетоводство и контрол; Икономика на туризма; Икономика на търговията; Индустриален бизнес и предприемачество; Управление на проекти; Маркетинг; Международни икономически отношения; Стопански и финансов контрол; Бизнес информатика; Макроикономика; Аграрна икономика; Бизнес статистика и анализи. В направление „Администрация и управление” специалностите са Публична администрация и Стопанско управление. Желаещите да се обучават на английски език могат да избират между специалностите Бизнес икономика и Международен бизнес. За втора поредна година ще се осъществи прием в редовна форма на обучение и по трите съвместни специалности с УНСС – Икономика на туризма, Аграрна икономика, Индустриален бизнес и предприемачество. Свищовската академия обучава студенти и по специалности за двойна диплома по споразумение с чуждестранни университети.
Кандидатстудентска кампания ’2023 стартира на 23 януари с прием на документи за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. За новата учебна 2023/2024 година, желаещите да стана свищовски студенти могат да кандидатстват чрез една от следните опции: с оценка от държавен зрелостен изпит (след 2008 г.); след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език (английски, немски или руски език); с пренесена оценка от друго висше училище; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА „Д. А. Ценов”; с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да участват с конкурсен изпит, Академията организира ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии от м. февруари до м. септември, включително. Първият кандидатстудентски изпит ще се проведе на 25.02.2023 г., като срокът за подаване на документи е от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г. Кандидат-студентите могат да подават документи в кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов” – Свищов или ONLINE на www.uni-svishtov.bg/kskb
Освен качествен образователен продукт, Свищовското висше училище осигурява за своите студенти много добра материално-техническа база и социално-битови условия, възможност за настаняване в общежитие при изгодни условия, социално ориентирани семестриални такси и опции за разсрочено плащане, финансово подпомагане под формата на стипендии и награди, участие в международна мобилност (включително и по програма Еразъм+), кариерно консултиране и др. Възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.
Актуална информация за Кандидатстудентска кампания ’2023 се публикува на сайта на Академията.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.