Стопанска академия „Д. А. Ценов” получи най-високата си оценка за институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на Република България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. При максимална оценка 10.00, Академията получи оценка 9,34 с решение на Акредитационния съвет, взето в края на м. юни 2023 г.

НАОА е независим специализиран държавен орган, осигуряващ отчетността и прозрачността на учебната и изследователската дейност на автономните институции на висшето образование. Усилията на Агенцията за прилагане на националните и европейските стандарти във висшето образование се подкрепят от Съвета на ректорите, от Националното представителство на студентските съвети, професионалните асоциации и научни институти. Акредитацията е признаване от НАОА на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6 от Закона за висшето образование. Институционалната акредитация е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

При оценка от 9.00 до 10.00, институционалната акредитация е валидна за период от шест години. Със своята най-висока до момента оценка от 9.34, Свищовската академия има валидна институционалната акредитация до 29.06.2029 г. Тази оценка е елемент и от Рейтинговата система на висшите училища в България.

След като получи свидетелството от НАОА за институционалната акредитация на Академията, ректорът проф. д-р Марияна Божинова коментира:
„Да се поздравим с най-високата оценка от институционална акредитация досега на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ , гласувана от Акредитационния съвет на НАОА!
Изключително съм удовлетворена от постигнатото, като резултат от общите усилия на нашата академична общност!
Нека продължим да надграждаме!“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.