СА „Димитър Апостолов Ценов“ ще си сътрудничи с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, научи Актуално Свищов.
Подписи под меморандума сложиха ректора на Стопанска академия “Д. А. Ценов” проф. д-р Мариaна Божинова и проф. д-р Даниела Тодорова, ректор на столичния вуз. Двата университета ще си партнират в:
-съвместно участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти;
-създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации;
-съвместно организиране и участие на студентски състезания, конкурси, дискусии и други образователни форуми;
-организиране и провеждане на съвместни посещения и мероприятия с участието на преподаватели и студенти;
-организиране и осъществяване на съвместни академични презентации, обучения и други;
-организиране на открити лекции в и извън рамките на двете висши училища;
-участие на преподаватели като консултанти или рецензенти при подготвянето на учебници, учебни помагала, научни разработки и проекти.
Преди дни стана известно, че магистърска програма на Академията и Висшето училище по телекомуникации и пощи – София получи акредитация от НАОА към Министерски съвет.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.