Академичното ръководство СА “Димитър Апостолов Ценов” поддържа обявените за 20 май 2024 г. синдикални протести. Това се съобщава в позиция, разпространена от пресцентъра на Висшето училище.

Уважаеми преподаватели и служители на Свищовското висше училище,
Уведомяваме Ви, че Ректорското ръководство на СА „Димитър А. Ценов“ подкрепя изцяло позицията, изразена в отвореното писмо на Съвета на ректорите на висшите училища по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висшето образование.

Академичното ръководство поддържа обявените за 20 май 2024 г. синдикални протести, поради което то няма да пречи или търси административна и дисциплинарна отговорност на желаещите да се включат в тях.

Всички официални академични събития, учебни часове и изпити, насрочени за 20 май 2024 г., ще бъдат проведени във вече обявените времеви пояси и според графика за учебния процес.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.