Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година реализира на 100% субсидирания от държавата прием на студенти, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Заети са всички места от утвърдения от МОН прием за академичната 2022-2023 година в ОКС „бакалавър” – 436 места за редовна форма по държавна поръчка. За платена форма на обучение – редовна, задочна и дистанционна, към настоящия момент има записани над 260 първокурсници. Студентът, приет с най-висок бал – 30 (при максимален бал 30) е Ванеса Велинкова от София, избрала да се обучава по спец. „Бизнес информатика” в дистанционна форма.
Традиционно най-много новоприети студенти има от областите София-град, Плевен, Велико Търново, Враца и Монтана. Сред мотивите да изберат Свищовското висше училище, първокурсниците посочват високата оценка на работодателите за възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, отличната репутация на дипломиралите се, престижа на придобитото образование във висше икономическо училище с 85-годишна история.
След реализирания държавен план-прием, в Свищовското висше училище продължава приемът на документи за платена форма на обучение. През учебната 2022-2023 година Академията ще посрещне 87-ия си випуск, за който приемът на студенти в ОКС „бакалавър” е по 16 специалности на български език и една на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език, са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация. За избралите да се обучават на английски език, специалността е Международен бизнес.
Желаещите да кандидатстват за платена форма на обучение – редовна, задочна или дистанционна, могат да избират между следните опции: с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит; с оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да се явят на кандидатстудентски изпит предстои още една изпитна сесия – на 17 септември. Следващо класиране ще бъде обявено на 19 септември 2022 г. Документи могат да се подават в отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” при Свищовското висше училище или онлайн.
Актуална информация за Кандидатстудентска кампания 2022 се публикува на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”: www.uni-svishtov.bg .

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.