С тържествена церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе открита новата учебна 2022-2023 година, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на университета. В аулата на Свищовското висше училище студенти, преподаватели и гости на тържеството посрещнаха с аплодисменти ректора проф. д-р Марияна Божинова, академичното ръководство и официалните лица Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов и протойерей Руслан Личев – архиерейски наместник на Свищовска духовна околия. Сред гостите на официалното откриване на новата академична година бяха Станислав Николов – зам.-областен управител на В.Търново, зам.-кметове на община Свищов, ръководители на партньорски бизнес-организации, членове на Съвета на настоятелите, директори на средни училища в община Свищов, алумни възпитаници и академични преподаватели.
Тържествената церемония откри с приветствие ректорът на Свищовската академия. „Първият учебен ден поставя ново начало, задава огромни очаквания, вдъхва красиви надежди. Началото на учебната година е един от най-важните моменти в живота на цялата академична общност, защото началото на академичното летоброене ражда енергия, зарежда с амбиция, стимулира творческия ни дух и ни помага да преодоляваме изпитанията, на които ни подлага нашето динамично съвремие”, каза проф. Божинова. Тя подчерта, че откриването на 87-ата учебна година има особена емоция и сакрално значение за академичната общност в Свищов, защото всички събития от настоящата академична година, първото от които е именно тържествената церемония, ще са посветени на 110-годишнината от Завещанието на Дарителя Димитър Апостолов Ценов, който „с най-голямото, за всички времена, щедро дарение за образованието в България, дава нова посока и цел на развитието на града ни, на страната ни като своеобразен образователен център по икономика”. В обръщението си към първокурсниците ректорът каза: „Вие избрахте да продължите обучението си, да инвестирате в бъдещето си точно тук, в едно от най-старите български висши училища, третото в страната – Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Уверявам Ви, това е правилният, макар и не най-лесен, път към личностното Ви израстване и кариерна реализация. Поздравявам Ви за направения избор!”. В своето приветствие ректорът апелира към преподавателите: „Да научим нашите студенти да вярват, че могат, че знанието е неподвластно на превратностите на времето, че личностният успех зависи от желанието и амбицията да знаеш, да имаш волята на свободен човек. Нека направим всичко по силите си, за да им създадем необходимата академична среда, за да развият своя потенциал. Да положим максимални усилия в подкрепата си за тяхното интелектуално израстване, защото им го дължим. Дължим го и на нашата Стопанска академия, която има днешните си позиции не само заради блестящите учени и всеотдайни преподаватели, които са работили и работят в нея, но и заради десетките хиляди студенти, които са се изграждали като професионалисти и достойни граждани тук, в свищовската Алма матер”.
След словото на ректора прозвуча студентският химн „Gaudeamus igitur”, а протойерей Руслан Личев направи обръщение за здраве и благоденствие на новия випуск и свищовската Алма Матер. Поздравително слово към академичната общност по случай откриването на новата учебна година произнесе зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, която прочете и поздравителния адрес от министъра на туризма – д-р Илин Димитров, възпитаник на Свищовската академия. „В дългогодишната си история Академията се утвърди като авторитетно учебно заведение и предпочитано висше училище, което предлага на студентите си разнообразни образователни програми с отлично качество. Това я поставя сред водещите университети в страната, подготвящи висококвалифицирани кадри с различни профили. Пожелавам на преподавателите здраве и вдъхновение, а на студентите стремеж и амбиция за нови знания и умения”, казва в поздравителния адрес от министъра на туризма д-р Димитров.
Приветствия към академичната общност поднесоха и други гости на тържествената церемония по повод откриването на новата учебна година в Стопанската академия. Ректорът удостои с почетни плакети на Свищовското висше училище Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, Станислав Николов – зам.-областен управител на В.Търново, д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов, , д-р Николай Дойнов – председател на Съюза на българските читалища и председател на Съвета на настоятелите в СА „Д. А. Ценов”, проф. д.н. Борислав Борисов – председател на Камарата на преподавателите от висшето образование и председател на сдружение „Дунавски център за обучение и развитие”, официален партньор на Академията.
В рамките на тържествената церемония бяха наградени отличниците от випуск 2018-2022 г. в ОКС „бакалавър”. Кметът връчи ежегодната награда, учредена през 2005 г. от Общински съвет – Свищов за отличник на випуска – грамота и парична награда в размер на 1000 лв. Наградата получи Нелина Стоименова, спец. „Счетоводство и контрол” със среден успех от следването отличен 6.00 и държавен изпит – отличен 6.00. Наградата на Ректора и академичното ръководство за отличник на випуск 2018-2022 г. в ОКС „бакалавър”, отличен със златна значка, грамота и парична награда в размер на 500 лв., проф. Божинова връчи на Тома Здравков, завършил спец. „Икономика на туризма” със среден успех от следването отличен 6.00 и държавен изпит – отличен 6.00. Известният рок-изпълнител благодари на академичното ръководство и на своите преподаватели, и с нескрито вълнение сподели, че приема Свищовската академия като свое второ семейство. Със същата награда бе удостоена и Нелина Стоименова, която получи наградата на Общинския съвет.
Награди и стипендии на свищовски студенти връчиха и представители на бизнеса. Иван Иванов – управител на Ви Ай Джи Сървисис България, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” приветства студентите и обяви поредния жест на дългогодишния стратегически партньор на Стопанската академия – застрахователното дружество за поредна година направи дарение, равняващо се на годишните такси за обучение на новоприетите първокурсници в спец. „Застраховане и социално дело” за учебната 2022-2023 г., записани в редовна форма по държавна поръчка. Ваня Дамянова – възпитаник на Свищовското висше училище и управител на Мусала иншурънс брокер обяви ежегодните стипендии и платени стажове, които този важен партньор на Академията предоставя за изявени студенти. Нови три ежегодни стипендии за студенти от спец. „Стопански и финансов контрол” в ОКС „бакалавър”.предоставя Тодор Гогов – мениджър „Вътрешен одит и контрол” в частния бизнес и възпитаник на спец. СФК в СА „Д. А. Ценов”.
Приветствия към академичната общност по повод откриването на новата учебна година поднесоха също Стелла Хаджиева – председател на Студентския съвет и Косара Гецова – първокурсник в спец. „Счетоводство и контрол”. Поздравителни адреси по повод тържественото откриване на новата академична година са получени от: Президента на Р България Румен Радев, под чийто патронаж бяха тържествените събития, посветени на 85-годишнината на Стопанската академия; д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ и член на Съвета на настоятелите на СА „Д. А. Ценов”; сродни университети; средни училища от града и страната; партньорски организации, банки и частни фирми. В своя поздравителен адрес президентът Румен Радев подчертава активната роля на Свищовското висше училище за развитието на региона и страната, и заявява: „Тук студентите и докторантите получават отлична подготовка в широк спектър дисциплини. През всичките 85 години, през които подготвя младите хора за живота, екипът преподаватели съхранява жив идеала за образована България, завещан от Димитър Ценов, като го предава от поколение на поколение”.
След тържествената церемония за откриване на новата академична година, цветя пред паметника на Дарителя поднесоха ректорът проф. д-р Марияна Божинова, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева и председателят на Студентския съвет Стелла Хаджиева. Зам.-министърът посети и академичния музей, където се докосна до вещи на Димитър Ценов и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.