Стопанската академия в Свищов остро осъжда грубия вандализъм, проявен върху игрището за тренировки на Академик. Това се казва в официалната позиция на Висшето училище, потърсена от Актуално Свищов след вчерашния вандалски акт.

  • Ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и академичната общност на Свищовското висше училище остро осъждат грубия вандализъм, проявен върху игрището за тренировки на ОФК „Академик” – Свищов, разположено на територията на Учебен корпус „Юг” на СА „Д. А. Ценов”. Подобни прояви нарушават условията за подготовка на футболен клуб, който е емблема на гр. Свищов и развалят комфорта на неговите жители. Ето защо считаме такива вандалски действия за изключително недопустими на територията на община Свищов. Поради това сме сигнализирали компетентните органи относно разкриването на лицата, причинили вредата по футболния терен. Ще окажем и пълно съдействие на институциите, заети с решаването на възникналата ситуация и недопускането на подобни такива в бъдеще. Във връзка с това сме стартирали процедура по консултации с Община Свищов и ползвателите на спортната база в Учебен корпус „Юг” за урегулиране на режима на достъп до нея. Призоваваме свищовската общественост към повишена бдителност и отговорност с оглед недопускане на бъдещи действия, които могат да увредят спортната инфраструктура в нашия град!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.