Стопанската академия „Димитър Апостолов Ценов” и УНСС с исторически споразумения за съвместно обучение на студенти по дванадесет бакалавърски и магистърски специалности, научи Актуално Свищов.
Ректорът на Академията – проф. Марияна Божинова и ректорът на УНСС – проф. Димитър Димитров подписаха София споразумения за съвместно обучение на студенти по дванадесет бакалавърски и магистърски специалности. Това е пряк резултат от реализирането на мащабния проект „Икономическото образование в България 2030“, по който Свищовската Алма матер е партньор на УНСС заедно с НСА, БСУ и КРИБ. Основните цели на дейностите по проекта са модернизирането и дигитализирането на обучението по икономика в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, което ще направи партниращите си висши училища конкурентоспособни на европейския образователен пазар.
Според подписаните споразумения СА „Димитър А. Ценов” ще бъде координиращо висше училище на бакалавърските специалности „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Икономика на туризма“, „Аграрна икономика“ и на магистърските програми „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“, „Интелигентни информационни системи“ и „Бизнес иновации и мениджмънт“. Предвижда се УНСС да бъде координиращо висше училище по бакалавърската специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ и на магистърските програми „Управление на продажбите в търговията“, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор“, „Стратегически маркетинг“, „Бизнес иновации и мениджмънт (на английски език)“ и „Екологично предприемачество“.
Приемът по посочените съвместни бакалавърски и магистърски специалности стартира през настоящата учебна 2022/2023 година, като обучението по съответните специалности ще се извършва в съответното координиращо висше училище. Завършилите студенти ще получават съвместна диплома от СА „Димитър А. Ценов” и УНСС.
„Правим големи крачки напред към модернизация и дигитализация, не само на учебния процес, но и на преподаването“, посочи при подписването на споразуменията проф. Марияна Божинова. Тя подчерта още, че партньорството между Свищовската академия с УНСС дава възможност за споделяне на опит и ресурси между висшите училища.
Ректорът на УНСС отбеляза, че подписаните споразумения са исторически момент за УНСС и Свищовската академия, защото издигат икономическото образование на много високо ниво на модернизация. „Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и от новата учебна година ще заработят шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори“, допълни още проф. Димитър Димитров.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.