С видео-мост между Виница – Украйна и Свищов – България на 17 януари 2024 година бе проведена защита на дипломни работи на студенти-магистри от третия випуск на магистърска програма „International Financial Management”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Обучението е по проект за двойна диплома между катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна.

След изчерпателно изложение и множество въпроси, успешно защитиха своите дипломни работи трима студенти, записали се за обучение през есента на 2022 год.: Анастасия Рижова, с научен ръководител проф. д.и.н Олександра Лактионова, и отлична оценка; Олександр Матушевский и научен ръководител доц. д-р Виктория Матвийчук и отлична оценка; Денис Лобур и научен ръководител доц. д-р Виктория Матвийчук и крайна много добра оценка.

Защитата беше проведена пред комисии от преподаватели от двете партниращи си катедри. От българска страна в защитата участваха проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси” и ръководител на магистърската програма от страна на СА „Д. А. Ценов”, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”, гл. ас. д-р Димитър Костов – Еразъм координатор на катедра „Финанси и кредит”, гл. ас. д-р Петко Ангелов – научен секретар на катедрата. От украинска страна бе назначена държавна изпитна комисия с председател Павло Оксютенко – председател, ръководител на Центъра за обслужване на клиенти на Застрахователна компания PZU-Украйна, и членове проф. д-р ик. н. Тетяна Орехова – декан на Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус”, доц. д-р Людмила Юрчишена – ръководител на катедра „Финанси и банково дело”, доц. д-р Виктория Матвийчук.

Oбучението в редовна форма на третия випуск украински студенти за двойна диплома бе в хибриден формат – присъствено и онлайн, като само трима от записалите обучението петима студенти достигнаха до защита. Пристигналите за обучение в Свищов през втория семестър (м. февруари 2023 год.) украински младежи бяха подкрепени финансово от български физически и юридически лица, като за тях бе осигурено безплатно битово настаняване от преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, както и участие в проект „Солидарност”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.