В Стопанска академия „Д. А. Ценов” се проведе 100-та международна научна конференция по икономика и социално развитие. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Престижният форум на тема „Икономика, управление, предприемачество и иновации”, който се откри на 4 октомври, бе посветен на 50-годишнината от създаването на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

Конференцията се организира от Мрежата по икономическо и социално развитие (ESD) в сътрудничество с факултет „Финанси” при СА „Д. А. Ценов”, UNIN, Факултет по мениджмънт на Варшавския университет, Факултет по право, икономика и социални науки Sale – Университет Мохамед V в Рабат, ENCGT – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger / Университет Абделмалек Есаади и Политехника на Медимурие в Чаковец. Председател на научни комитет на форума е проф. д-р Мариян Цингула от Университет Север в Хърватска (University Nord, Croatia & VADEA d.o.o.), а съпредседател е проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси” при Свищовската академия.

В научния комитет на престижния международен форум от българска страна са включени проф. д-р Анета Денева – зам.-председател на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител катедра „Финанси и кредит” и проф. д-р Любчо Варамезов – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Съпредседател на Организационния комитет на форума е доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация” на СА „Д. А. Ценов”.

Международния форум откри проф. Мариян Цингула. Той приветства участниците и връчи персонални сертификати на ректора – проф. д-р Марияна Божинова (поради служебен ангажимент на ректора, сертификата прие проф. Денева), доц. Пантелеева, проф. Захариев и проф. Варамезов. Ръководителят на катедрата-юбиляр удостои проф. Цингула с юбилеен плакет.

В основните секции на конференцията участваха присъствено и онлайн учени и изследователи от три континента – Европа, Азия и Северна Америка. Свищовски академични преподаватели изнесоха пленарни доклади на следните теми: „Възможности за повишаване на икономическия растеж чрез предприемачество, основано на бизнес иновация” – доц. д-р Искра Пантелеева; „Енергиен пазар за ден напред: корелационен анализ и тенденции за избрани страни от ЦИЕ” – проф. д-р Андрей Захариев и докт. Тодор Георгиев; „Оценка на качеството на докладването за устойчиво развитие: случай изследване на българските SOFIX компании” – доц. д-р Емил Николов; „Сравнителен анализ по страните на динамиката на ключовите показатели в застрахователен сектор в ЕС” – проф. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Красимира Славева, гл. ас. д-р Стефан Проданов и д-р Беатрис Любенова.

100-та международна научна конференция от Мрежата по икономическо и социално развитие (ESD) се проведе с финансовата подкрепа на академична фондация „Д. А. Ценов” и фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Свищовското висше училище бе домакин на престижния научен форум за втори път – 87-та конференция, която се проведе през м. септември 2022 г. на тема „Икономика, управление, финанси и банково дело” бе посветена на 70-годишнината на катедра „Финанси и кредит”. Сборникът с доклади от 87-та конференция получи индексация в престижната база данни на Американската икономическа асоциация EconLit.

Публикациите от мрежата конференции ESD се представят за индексиране в шест международни бази данни, сред които и Web of Science.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.