На свое заседание, проведено на 25 юни 2024 г., Академичният съвет на Стопанска академия „Д. А. Ценов” утвърди 8-членния състав на Съвета на настоятелите. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. За председател на новото Настоятелство на Свищовското висше училище е избран Николай Дойнов – председател на Съюза на Народните читалища в България.

В състава на Съвета на настоятелите за мандат 2024 – 2028 г. са следните изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет: Недялко Чандъров – главен изпълнителен директор, председател на УС на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп; Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (предложение на МОН); Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство” (предложение на Община Свищов); Ивайло Маринов – ръководител Служба по търговско-икономически въпроси, Министерство на икономиката, посолство на Р България в Румъния, първи секретар, отговарящ за службата по търговско-икономически въпроси, придобил ОНС „доктор” в СА „Д. А. Ценов”; Йордан Чорбаджийски – изпълнителен директор и член на УС на Black Sea Gold Pomorie, председател на Националната лозаро-винарска камара, възпитаник на Свищовското висше училище; Петър Джелепов – зам.-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”; Николай Костадинов (предложение на Студентски съвет).

След утвърждаване на състава, членовете на Академичния съвет изразиха увереност, че новият Съвет на настоятелите ще бъде активен партньор на Свищовската академия при осъществяване на ефективно и прозрачно управление, и при насърчаване на основните дейности на Висшето училище.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.