Академичният съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” избра заместник-ректорите на Свищовското висше училище за новия управленски мандат 2024-2028 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Академията.

Изборът стана на заседание на колективния орган, проведено на 19 април 2024 г. На него новоизбраният ректор на Академията – доц. Марин Маринов предложи броя на своите заместници и направи техните поименни номинации, които бяха подложени на гласуване с таен вот.

Деканът на факултет „Стопанска отчетност“ – проф. Атанас Атанасов ще бъде зам.-ректор с ресор „Научно-изследователска дейност и развитие на кадрите”. Доц. Светослав Илийчовски, който към момента е декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“, бе избран за зам.-ректор с ресор „Учебна дейност и акредитация“. Зам.-ректор в областта на международното сътрудничество, студентската политика, институционалните комуникации и продължаващото обучение ще бъде доц. Здравко Георгиев – ръководител на катедра „Международни икономически отношения“. И тримата встъпиха в длъжност от момента на избирането им.

С няколко свои решения още на първото си заседание за новия мандат Академичният съвет на СА „Д. А. Ценов“ прие размера на таксите за кандидатстване през следващата учебна 2024/2025 година, утвърди разпределението на средствата за финансиране на научно-изследователска дейност за текущата година и включи докторски програми от професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ в процедура, насочена към подкрепа за развитието на проектна докторантура, по програма „Образование“ 2021-2027 г.

След избора на зам.-ректори в СА „Д. А. Ценов“ предстоят избори за декански ръководства на четирите факултета на Академията – „Мениджмънт и маркетинг“, „Производствен и търговски бизнес“, „Стопанска отчетност“ и „Финанси“, а след това и избор за ръководители на катедри през новия управленски мандат 2024-2028 г.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.