Днес се навършват 97 години от откриването на къща-музей „Алеко Константинов”.
Първите държавни къщи-музеи са открити едва в началото на 20-те години и са свързани с живота и творчеството на видните наши писатели Алеко Константинов и Иван Вазов. Още приживе Алеко Константинов завещава родния си дом в Свищов на свищовската община “за обществено ползване”. Идеята за музей на Алеко Константинов в Свищов е подета още през 1911 год. от свищовското класно учителско дружество и е прекъсната поради войните през 1912-1918 год. и е продължила отново през 1919 год. За тази цел е избран комитет, който изработва устав, утвърден от министерството на народното просвещение със заповед № 1788 от 2 юни 1920 год.
През 1922 год. до Министерството на народното просвещение е изпратен и рапорт за състоянието на къщата на Алеко от Директора на народния музея, в който рапорт се казва следното :”… Самата къща е една масивна тухлена двуетажна постройка, широка 20,47 м., дълга 12,60 м. и висока 10 м. И в своята външност и в своята вътрешност тя е представителна, особено с стълбището си от централния коридор на долния към горния етаж…”
Самото откриване на къщата-музей става на 15 май 1926 год. от министърът на Народното просвещение Никола Найденов в присъствието на председателя на Народното събрание Александър Цанков, народни представители, председателя на комитета проф. Георги Данаилов, кмета Капитанов и много граждани. Още от самото основаване в музея са застъпени точно тези три отдела- „Алеко Константинов”, археологически и етнографски. Израсъл върху върху старите традиции и принципите на Емануил Васкидович, Димитър Начович, Георги Владикин, музеят не се развива едностранчиво, а започва действително да съхранява всякакви „стародревни останки” под вещото ръководство на учителя Стефан Стефанов и натрупва в своите фондове многоброен и ценен материал и наред с тези в София, Пловдив и Варна, е един от малкото държавни музеи в страната.

Исторически музей – Свищов