СУ „Димитър Благоев“ предлага на своите ученици в начален етап (1-4 клас) общо девет спортни, извънкласни, проектни дейности и дейности по интереси. Това съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.
Спортните занимания се организират приоритетно след часовете по самоподготовка в следните тематичните направления и клубове:
1. Джудо със старши треньор Севдан Златанов – 1-4 (5-12) клас
2. Футбол с треньор Момчил Тодоров – 1-4 клас
3. Аеробна гимнастика с треньор Милка Венкова – 1-4 клас
4. Мажоретен състав с треньор Милка Венкова – 1-4 клас
5. Народни танци с хореограф Петя Петрова – 1-4 (5-7) клас
6. Фанфарен оркестър „Акорд“ с ръководители Георги Герчев и Деян Йорданов – 3-4 (5-12) клас
7. „Работилница на въображението“ – Петя Караманлиева
8. „Изучаване на околната среда“ – Райка Попова
9. Волейбол с треньор Здравена Радева – 4-6 клас
Чрез дейностите по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците, както и развиване на физическата им култура.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.