80% от уличните водопроводи на град Свищов са подменени, което доведе до намаляване на загубите в разпределителната мрежа с 40%. Това посочва в писмо до кмета Генчев инж. Димитър Владов, управител на „ВиК Йовковци”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Управителят на водното дружество инж. Димитър Владов изпрати поздравително писмо до кмета на Свищов д-р Генчо Генчев по повод Десетото издание на МФФ „Фолклорен извор“, в което искрено го приветства за неговата всеотдайност като кмет на община Свищов и адекватните усилия, които през годините полага за решаване на проблемите във ВиК сектора на територията на Община Свищов.
В поздравителния адрес се казва:
„Уважаеми г-н Генчев,
Като кмет на с. Царевец в предишни периоди, Ви поздравявам с провеждането на Десетото издание на Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Използвам случая да Ви поздравя най-искрено за Вашата всеотдайност и адекватно решаване на проблемите във ВиК сектора в община Свищов.
През 2017 г. ВиК „Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново прие инфраструктурата на територията на община Свищов, която беше в незавидно състояние. Благодарение на ежедневните усилия на общинския съвет – г-н Генчо Генчев, съвместно с дружеството, към днешна дата нещата изглеждат в значителна степен подобрени.
Факт е, че през последните няколко години Община Свищов полага активни усилия в търсенето на възможности за осигуряване на нормални условия за живот на своите граждани. Продължава да изготвя инвестиционни проекти и да търси източници на финансиране за населените места, където амортизиралата водопреносна мрежа е в крайно критично състояние, отчитайки подмяната ѝ без повече отлагане.
И най-важното – успява! Почти цялата водопроводна система в гр. Свищов е подменена, както и в селищата.
През 2018 г. и през 2020 г. са подменени участъци от довеждащия водопровод Вардим – Свищов по ул. „Черни връх“ и ул. „Люлин“ с финансово участие на общината с обща дължина 2100 метра.
През 2019 г. е реализиран проект, финансиран от Община Свищов, в разпределителната мрежа на гр. Свищов. Подменени са 43 броя улици с обща дължина 11 050 метра.
През 2020 г. и 2021 г. е реализиран друг проект, също финансиран от Община Свищов, отново в разпределителната мрежа на града. Подменени са 29 броя улици с обща дължина 7500 метра.
В резултат на извършените дейности 80% от уличните водопроводи на гр. Свищов са подменени, което доведе до намаляване на загубите в разпределителната мрежа с 40%.
В населените места на общината през последните години също са изпълнени инвестиционни проекти, изцяло финансирани от Община Свищов.
През 201 г. в с. Хаджидимитрово са подменени 3200 метра от уличните водопроводи. През 2021г. и 2022 г. са подменени довеждащите водопроводи на четири населени места – с. Морава, с. Хаджидимитрово, с. Козловец и с. Драгомирово с обща дължина 7000 метра.
Към днешна дата предстои реализирането на инвестиционен проект в размер на близо 600 хил. лева в партньорство между Община Свищов и „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, за подмяна на хранителен водопровод за с. Българско Сливово с дължина 2400 метра.
Още веднъж ръководството на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, изказва своята благодарност за съвместните усилия и за трайното подобряване на инфраструктурата в община Свищов.
Гражданите на община Свищов трябва да се гордеят, че имат такъв динамичен и загрижен за тях общински кмет – г-н Генчо Генчев.
Вярвам, че и занапред с общи усилия, с устременост и последователност ще успеем да останем отдадени на призванието си в защита на хората, техните семейства и поминък.
Г-н Генчев, пожелавам на Вас и на Вашите съграждани здраве, лични и професионални успехи и бъдещи добротворни начинания!
Инж. Димитър Владов,
Управител на „ВиК Йовковци“ ООД
август 2022 г.“