На 8 ноември 1936г., в присъствието на височайши гости, тържествено е открито Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов”. В словото си, произнесено в Аулата на Търговската гимназия, цар Борис ІІІ изтъква, че „С щедрото си дарение, покойният благороден родолюбец Димитър Ценов създава в родния си град Свищов един висш образователен институт, които ще даде нов тласък на стопанския и културен напредък на страната”. Създаден е Акт за откриване на Висшето търговско училище, който се предоставя на ректора проф. Д. Бъров „ за пазене на вечни времена”. Този тържествен Акт е подписан от Борис ІІІ, Цар на българите; Софроний, Търновски митрополит; проф. Георги Данаилов, изпълнител на завещанието на дарителя; Богдан Пенев, кмет на Свищов; Г. Тошев, директор на ДТГ „Димитър Хадживасилев”; Александър Божинав, председател на Свищовската дружба в София (автор на прекрасните стенописи в Академията); А.Станчев, адвокат на дарителя; Я. Арнаудов, ректор на ВТУ Варна и д-р Д. Димитров, секретар на Висшето търговско училище. Така се увенчава с успех делото на Димитър А. Ценов, благородно дарил на свищовци имоти, ценности и наличности за 50 милиона лева – третото по величина крупно дарение в България за просветни цели (след това на Димитър Хадживасилев – за Търговската гимназия в Свищов и на братята Евлоги и Христо Георгиеви – за Софийския университет).

За осъществяване волята на дарителя огромна и неоценима роля имат реалните изпълнители на завещанието – проф. Георги Данаилов (дядо на писателя Георги Данаилов), Александър Божинов и проф. Димитър Бъров – ректор на училището. Академик Александър Божинов отбелязва, че „когато дарението на Димитър Ценов излезе на бял свят, свищовци много се зарадваха, че градът им ще стане „Университетски град”, ще се оживи и ще настъпят светли дни за неговото съществуване, каквито ги е имал преди неговото осиромашаване”. Дарението обаче предизвиква апетитите и на някои други градове – имало е реална опасност дарените средства да се разпръснат. Членовете на Свищовската дружба в София (предимно възпитаници на свищовската Търговска гимназия), чрез изключително упорита и всеотдайна дейност, успяват да спасят завещанието е неговото осъществяване за благото на родния град на дарителя. Свищовци дължат огромна благодарност на изпълнителите на завещанието – Георги Данаилов, Александър Божинов, Димитър Бъров и Богдан Пенев – техните имена винаги трябва да се помнят и почитат от благодарните свищовци – непосредствено след името на дарителя.

Мястото, където днес се издига прекрасната хармонична сграда на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”, е било още преживе посочено от дарителя. Това е бил запустял баир, обрасъл с треволяк и шубраци, по които са се ширили конете и магаретата на „свищовската сиромащина” (Ал. Божинов). През1939 г. е завършена основната сграда (Ректора) в духа на „неокласицизма” и с елементи на „ампира” (колонадата) – на прославения архитект Иван Васильов. Строежът е осъществен от свищовския предприемач Слави В. Гюдеров.

Свищов, октомври 2006 г.
Радко ВАСИЛЕВ РАДКОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.