Почти 6,2 милиона лева отпусна днес на заседанието си Министерския съвет на община Свищов за два проекта, разработени от управата. Това съобщи депутатът от ПП Йордан Терзийски в социалната мрежа, видя Актуално Свищов.
6 000 000 лв. отиват за „Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Гxdос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“
193 700 лв. Реконструкция и рехабилитация на напорен и хранителен водопровод на с. Драгомирово, с. Козловец, с. Хаджидимитрово и с. Морава
„Общински проекти за 19 994 728 лв. в област Велико Търново бяха предложени от междуведомствената работна група за одобрение. Проектите за общински пътища и ВиК инфраструктура са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите и са приоритизирани от самите общини. Междуведомствената група разгледа и даде становище по внесените проектни предложения и предложи на Министерския съвет конкретен списък с проекти за одобряване на финансирането. За основен критерий за подбор на предложенията бе определено наличието на пълна проектна готовност с разрешение за строеж и актуални КСС. Отчетени бяха и социалния ефект от инвестициите и броя на населението на отделните общини. Финансиране получават общо 194 общини на територията на българия на обща стойност 426 млн лева.”, написа още депутатът.