Общинската фирма „Център за управление на отпадъците” ЕООД е на загуба в размер на 61 хиляди лева за финансовата 2021 година, научи Актуално Свищов.
„Видно от представените финансови документи, за отчетната 2021 г. „Център за управление на отпадъци“ ЕООД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 61 000 лв. (шестдесет и една хиляди лева), при наличие на несъбрани вземания от клиенти и доставчици. Следва да се има предвид, че събирането на вземанията на дружеството е правомощие на неговия управител, съгласно чл. 12, т. „е“ от Учредителния акт”, е записано в докладната на кмета Генчев до местния парламент. Документът предстои да бъде обсъден в комисиите на местния парламент. Общинските съветници ще се произнесат окончателно на 30 юни.