По инициатива на областния председател на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) Ангел Гушев и общинските председатели Кина Котларска, Криси Аврамова, Цветанка Кирова и Шенай Нуриев се проведе обучение и работна среща на директорите на училища и детски градини от област Велико Търново. Това съобщиха за Актуално Свищов от СУ „Димитър Благоев”. В срещата взеха участие 52 директори.
С приветствие към участниците се обърна инж. Розалия Личева, началник на РУО Велико Търново, която изрази задоволство от инициативата, която е събрала директорите малко след началото на учебната година присъствено след дълъг период на онлайн обучения и срещи.
В работната среща взе участие и Деян Стаматов, председател на Управителния съвет на СРСНПБ, който се включи в събитието онлайн като поздрави участниците и обърна внимание на важни акценти в системата на образоването към момента- затрудненията при подаване на Списък –Образец 1 в НЕИСПУО, заверката на седмичните разписания от РЗИ, присъственото обучение в условията на к-19, затрудненията на училищата поради високите цени на енергийните ресурси.
Обучението на директорите на тема „Лидерството. Развиване на екипната култура. Управление и контрол на стреса.“ бе проведено от Ирена Соколова, социален психолог и психотерапевт, преподавател към Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя. Соколова успя да зареди присъстващите директори със спокойствие, осъзнаване, надежда и умения за справяне с тревожността и стреса, които са полезни на лидера, за позитивната нагласа и грижа за самия себе си. За себепознаването бе важна и последната част включваща техники на медитация.
Работната среща премина в изключително позитивна атмосфера, участниците си направиха снимки, обещаха си по- чести срещи и поздравиха Ирена Соколова за чудесното обучение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.