Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при СА „Д. А. Ценов” чества своя 50-годишен юбилей. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Честването бе с тържествена церемония, на която ръководителят на катедрата – проф. Любчо Варамезов, бе придружен от официалните гости проф. Марияна Божинова – ректор на Академията, Виктор Стойчев – областен управител на област Ловеч и възпитаник на катедрата, доц. Искра Пантелеева – зам.-ректор и доц. Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”, в структурата на който е и катедрата-юбиляр. Сред гостите бяха ръководители и представители на сродни и на партньорски катедри от различни висши училища, бивши преподаватели и възпитаници на катедрата, декани и ръководители на катедри от СА „Д. А. Ценов”, представители на бизнеса.

В приветствието си към академичния състав на катедра ИБП, ректорът проф. Божинова не скри вълнението си от факта, че самата тя е възпитаник на същата катедра. „Утвърдените научни, преподавателски и изследователски позиции на висококвалифицирания Ви академичен състав са своеобразен ориентир за респектиращата подготовка на Вашите студенти и докторанти при обучението им в областта на предприемачеството и малкия бизнес, иновациите и индустриалния бизнес. Тези безспорни постижения на катедрата й отреждат заслужено място в издигането и утвърждаването на престижните позиции на Стопанска академия „Д. А. Ценов” сред сродните висши икономически училища не само у нас, а и на европейския образователен пазар”, заяви проф. Божинова. Тя отличи катедра ИБП с почетен плакет на Академията и поднесе благопожелания за здраве, академично дръзновение и творческо дълголетие, нови успехи в развитието на икономическата наука и практиката.

С доклад на тема „Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” – 50 години в полза на науката, образованието, бизнеса и обществото”, проф. Варамезов представи историята и развитието на катедрата през изминалия половин век. От представената информация стана ясно, че катедрата е създадена със Заповед №2615 от 01 октомври 1973 г. на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование към тогавашното Министерство на народната просвета. Основната задача на новосъздадената катедра и специалност към нея е била да създава компетентни и високо специализирани кадри за разширяващата се тогава индустриална база на страната. Десетилетия наред специалността е наричана „директорската специалност”. Първият ръководител на катедрата е доц. Йордан Георгиев, след него катедрата се ръководи дълги години от доц. Петър Кънев и доц. Иван Тотев, а по-късно от проф. Л. Варамезов и доц. Искра Пантелеева. През годините на своето съществуване катедрата променя няколко пъти своето наименование. С решение на Академичния съвет от 1973 г. е „Организация на производството и управление на промишлеността”, а през 1991 г. е преименувана на „Икономика и управление на промишлеността”. От 1997 г. катедрата е с наименование „Икономика и управление на индустрията”, а от 2004 г. – „Индустриален бизнес и предприемачество”. До 1979 г. катедрата е в състава на факултет „Финанси”, от 1979 г. до 1991 г. – във факултет „Отчетно-икономически”, а от 1991 г. до днес – във факултет „Производствен и търговски бизнес”.

Създадената през 1973 г. специалност към катедрата през годините също променя неколкократно своето наименование – „Организация на производството и управление на промишлеността”, „Икономика и управление на промишлеността”, „Икономика и управление на индустрията”, „Икономика на индустрията”, „Индустриална бизнес икономика”, а от 2016 г. е „Индустриален бизнес и предприемачество”. През 2020 г. към катедрата е създадена и специалност „Бизнес икономика” с обучение на английски език, като първите студенти вече са приети. От 2022 г. по проект „Икономическото образование в България 2030” към катедрата е създадена и специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” (съвместна програма), редовно обучение, която се развива съвместно с УНСС. Катедрата развива и магистърските програми „Индустриален мениджмънт” и „Корпоративен мениджмънт”. В изпълнение на проект „Икономическото образование в България 2030”, през 2022 г. към катедрата е създадена и магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт” (съвместна МП с УНСС). Докторската програма „Икономика и управление (индустрия)” съществува от основаването на катедрата. За този период в нея са обучавани и успешно защитили докторските си дисертации десетки докторанти, а през последните години катедрата обучава докторанти и от други държави, сред които Турция, Грузия, Сърбия, Косово, Азербайджан, Мароко.

Представяйки историята на катедрата-юбиляр, проф. Варамезов отдаде заслужено внимание и подчерта приноса на всички преподаватели, свързали професионалната си кариера с нея през изминалите 50 години. „Академичният състав на катедрата продължава да доказва своята ерудираност и висок професионализъм в областта на науката и научните изследвания”, подчерта ръководителят на катедра ИБП. Като доказателство за това той посочи интензивната ангажираност на катедрата в значими научно-изследователски проекти, свързани с предприемачеството, индустриалните предприятия, иновациите и семейният бизнес, както и повишената публикационна активност в реномирани специализирани издания от страната и чужбина, част от които са индексирани в световни научни бази данни като SCOPUS и Web of Science. Освен това, преподавателите, докторантите и студентите към катедрата активно участват в множество национални и международни конференции, кръгли маси, семинари, уебинари и уъркшопове, където споделят най-новите изследователски резултати и се включват в дискусии за бъдещето на предприемачеството и индустриалния бизнес. „Гордостта на катедрата са нашите възпитаници. Сред тях са много професори, вкл. и доктори на науките, доценти, ръководители на катедри и факултети в други висши училища, крупни предприемачи, мениджъри на компании от различни сектори на националната икономика, министри, зам.-министри, депутати, областни управители, кметове на общини и населени места и др.”, каза проф. Варамезов.

По повод юбилейната годишнина, катедрения състав получи множество приветствия и поздравителни адреси. Сред гостите на тържествената церемония, които поздравиха домакините бяха проф. Николай Щерев – ръководител катедра „Индустриален бизнес” при УНСС-София, доц. Пламен Павлов – ръководител катедра „Индустриален бизнес и логистика” при ИУ-Варна, доц. Добрин Ганчев от ТУ-Габрово.

Проф. Варамезов връчи юбилейни плакети на бивши преподаватели от катедрата-юбиляр и на хабилитирани лица, работещи в Академията, завършили специалността, администрирана от катедра ИБП.

След тържествената церемония ръководителят на катедрата поднесе венец пред паметника на Дарителя Димитър Ценов от името на създадената преди 50 години катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.